Aicinām klientus līdz 22. decembrim iesniegt Aģentūrā iesniegumu pakalpojuma saņemšanas pārtraukšanas gadījumā, lai 2024. gada sākumā netiktu piemērota gada maksa

Atgādinām klientiem, ka paralēli importēto zāļu uzturēšanas gada maksa, zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksa un gada maksa zāļu lieltirgotavām un aptiekām tiek veikta atbilstoši reģistru datiem, kas ir aktuāli kārtējā gada 1.janvārī. Zāļu valsts aģentūras (ZVA) maksas pakalpojumu cenrādis* nosaka, ka “pakalpojuma saņēmējs maksājumu par šo noteikumu pielikuma 5., 6., 13., 27., 28. un 31. punktā minēto pakalpojumu veic reizi gadā saskaņā ar aģentūras rēķinu, kas izrakstīts atbilstoši Latvijas zāļu reģistra un farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistra datiem uz kārtējā gada 1. janvāri”...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē