Aicina pašvaldības plānot veselības veicināšanas pasākumus: jaunas vadlīnijas un praktiski ieteikumi

Lai pašvaldībām sniegtu atbalstu veselības veicināšanas un profilakses pasākumu plānošanā, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC), pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem, zinātnes atzinumiem un īstenoto labo praksi līdz šim, aktualizējis “Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā”. 

Vadlīnijas satur ieteikumus, idejas un priekšlikumus pasākumiem dažādām sabiedrības mērķgrupām, piemēram, fizisko aktivitāšu un veselīga uztura ieteikumu veicināšanai, traumatisma mazināšanai, atkarību izraisošo vielu profilaksei, psihiskajai veselībai u.c. Jaunākās vadlīnijas ietver arī divus papildus virzienus – ieteikumus neinfekcijas slimību profilaksei un ieteikumus vides veselības jomāVadlīnijās ir norādītas arī ar veselības jomu saistītas kalendāra dienas un sniegti ieteikumi tematiskajiem pasākumiem. 

Dzīvesveids un ikdienas paradumi ir vieni no būtiskākajiem veselību ietekmējošajiem faktoriem. Ievērojot veselīga dzīvesveida principus, ir lielākas izredzes nodzīvot ilgāku mūžu, saglabāt labu veselības stāvokli un pašaprūpes spējas visa mūža garumā.

Pašvaldību loma veselības veicināšanas politikas īstenošanā galvenokārt ir saskatāma caur pašvaldības spējām veidot veselību atbalstošu un veicinošu vidi, kā arī uzrunāt vietējo sabiedrību, tādējādi veicinot iedzīvotāju līdzdalību veselības veicināšanas pasākumos.

Latvijā ir novērojamas zīmīgas izmaiņas cilvēku paradumos, kas liecina arī par sabiedrības aizvien pieaugošo veselības pratību un vēlmi uzlabot savu dzīves kvalitāti, uzturot labu veselības stāvokli. Vienlaikus vērojamas atšķirības veselīga dzīvesveida paradumos sievietēm un vīriešiem. Kopumā Latvijas iedzīvotāju veselība, salīdzinot ar ES vidējiem rādītājiem, joprojām ir daudz sliktākā līmenī, neskatoties uz to, ka pakāpeniski gadu no gada situācija lēnām uzlabojas.

Lai sekmētu veselīgu paradumu un dzīvesveida īstenošanu ikdienā, Veselības ministrija aicina pašvaldību darbiniekus izmantot aktualizētās vadlīnijas.

Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē