Aicina izteikt viedokli par jaunu veselības aprūpes pakalpojumu modeļu atlases mehānismu

Nacionālais veselības dienests aicina nozares profesionālās asociācijas un citus interesentus izteikt viedokli par projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija”, kas paredz jaunu mehānismu, kādā veidā tiek atlasīti veselības aprūpes pakalpojumu modeļi iekļaušanai valsts apmaksāto pakalpojumu grozā.

Projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” izveides mērķis ir uzlabot un efektivizēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, izveidojot sistēmisku izmaiņu mehānismu valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu laboratorijas darbību, tās sākotnējā posmā tiks īstenoti vismaz 10 veselības aprūpes pakalpojumu modeļu pilotprojekti.

Noslēdzoties projektam 2026. gadā, Latvijas veselības aprūpē plānots ieviest inovatīvus, līdz šim Latvijā neīstenotus vai būtiski pilnveidotus veselības aprūpes pakalpojumus (diagnostikas jomā, ārstēšanas metodēs, medicīniskajās tehnoloģijās un risinājumos, medikamentozā ārstēšanā u.c.) un/vai ieviest jaunus risinājumus veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un/vai apmaksai.

Ieviestie pakalpojumi/risinājumi dos īstermiņa un/vai ilgtermiņa ieguvumus pacientiem – radot iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū, mazināt veselības komplikāciju riskus, nodrošinās samazinājumu veselības aprūpes izmaksām, būs pamats efektīvai cilvēkresursu nodrošināšanai un veicinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Aicinām iepazīties ar projekta “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” procesa norisi un savus ieteikumus līdz 2023. gada 15. februārim sūtīt Nacionālajam veselības dienestam uz e-pastu: projekts@vmnvd.gov.lv

Projektu finansē no Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības fonda līdzekļiem.

Finansē Eiropas Savienība

Lasīt vairāk Nacionālais veselības dienesta vietnē