Aģentūra publicē 2019. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) publicē 2019. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā ir apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā. Aicinām lasīt publisko pārskatu elektroniski (PDF fails). Skaitļi, kas raksturo pērn paveikto: reģistrētas 209 zāles, pārreģistrētas 168 zāles, izsniegtas 7910 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas, 42 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai, Latvijā kopumā 2019. gadā noritēja 259 zāļu klīniskie pētījumi, saņemti 543 ziņojumi par zāļu blaknēm, Zāļu ekspertīzes laboratorijā veiktas 94 zāļu paraugu analīzes; pēc...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē