AirFluSal Forspiro

Inhalācijas pulveris, dozēts

AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām, dozēts

Kartona kastīte, Inhalators, N180
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C
Salmeterolum Fluticasoni propionas

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

14-0225-03

Zāļu reģistrācijas numurs

14-0225

Ražotājs

Aeropharm GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

24-OCT-14

Reģ. apliecības derīguma termiņš

23-OCT-19

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

50/500 μg/dose

Zāļu forma

Inhalācijas pulveris, dozēts

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam


AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām, dozēts

Salmeterolum/ Fluticasoni propionas

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir AirFluSal Forspiro un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms AirFluSal Forspiro lietošanas

3. Kā lietot AirFluSal Forspiro

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt AirFluSal Forspiro

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Kas ir AirFluSal Forspiro un kādam nolūkam to lieto

AirFluSal Forspiro lieto, lai ārstētu:

astmu;

hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS).

Šai slimībai raksturīga pastāvīgi apgrūtināta elpošana, kuras cēlonis ir sašaurināti elpceļi un kuru bieži pavada klepus un krēpas. Šīs zāles samazina HOPS simptomu uzliesmojumu skaitu.

Šīs zāles satur divas aktīvās vielas.

Salmeterols viela ar ilgstošu iedarbību, kas paplašina elpceļus.

Flutikazons: kortikosteroīds, kas samazina pietūkumu un iekaisumu plaušās.

Kas Jums jāzina pirms AirFluSal Forspiro lietošanas

Nelietojiet AirFluSal Forspiro šādos gadījumos

Ja Jums ir alerģija pret salmeterolu, flutikazonu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms AirFluSal Forspiro lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

sirds slimība, tai skaitā neregulāra vai paātrināta sirdsdarbība;

paaugstināta vairogdziedzera aktivitāte;

paaugstināts asinsspiediens;

cukura diabēts;

zems kālija līmenis asinīs;

tuberkuloze pašlaik vai agrāk vai cita plaušu infekcija.

Ja Jums rodas neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, sazinieties ar ārstu.

AirFluSal Forspiro aizkavē elpas trūkuma un sēcošas elpošanas rašanos. Lūdzam ņemt vērā, ka tas nedarbojas, kad jau ir elpas trūkums vai sēcoša elpošana.

Ja rodas šāda elpas trūkuma lēkme, Jums jālieto zāles, kuras ātri paplašina elpceļus, piemēram, salbutamols.

Nekavējoties informējiet ārstu, ja Jums ir astmas paasinājums vai ir elpošanas traucējumi. Jūs varat konstatēt, ka:

Jums šķiet, ka elpa kļūst sēcošāka;

Jūs biežāk izjūtat spiediena sajūtu krūškurvī;

Jums vairāk jālieto ātras darbības līdzeklis elpceļu paplašināšanai.

Ja tā notiek, turpiniet lietot AirFluSal Forspiro, taču nepalieliniet inhalāciju skaitu. Jūsu stāvoklis var pasliktināties, un Jūs varat nopietni saslimt. Tā kā Jums var būt nepieciešama papildu ārstēšana, konsultējieties ar ārstu.

Bērni un pusaudži

Astma:

AirFluSal Forspiro neiesaka lietot bērniem līdz 12 gadu vecumam.

HOPS:

AirFluSal Forspiro neiesaka lietot bērniem un pusaudžiem.

Citas zāles un AirFluSal Forspiro

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

AirFluSal Forspiro var ietekmēt šādas zāles:

zāles paaugstināta asinsspiediena, sirds slimību vai citu slimību ārstēšanai, kuru aktīvās vielas nosaukums beidzas ar “-olols” (bēta blokatori), piemēram, atenolols, propranolols un sotalols;

zāles vīrusu slimību ārstēšanai, ieskaitot dažas zāles HIV ārstēšanai, piemēram, ritonavīrs vai kobicistats; Jūsu ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi uzraudzīt, ja lietojat šīs zāles;

zāles infekciju ārstēšanai, piemēram, ketokonazols, itrakonazols un eritromicīns;

kortikosteroīdi, kurus lieto iekšķīgi vai injicē: zāles iekaisuma ārstēšanai vai pārstādīta orgāna atgrūšanas profilaksei;

diurētiskie jeb urīndzenošie līdzekļi, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

citi bronhodilatatori (piemēram, salbutamols);

ksantīna grupas zāles. Tās bieži lieto astmas ārstēšanai.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Jūsu ārsts novērtēs, vai Jūs šajā laikā varat lietot AirFluSal Forspiro.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ir maz ticams, ka AirFluSal Forspiro varētu ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

AirFluSal Forspiro satur laktozi

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Šajās zālēs esošais laktozes daudzums cilvēkiem ar laktozes nepanesību parasti neizraisa traucējumus.

Kā lietot AirFluSal Forspiro

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Astma

Ieteicamā deva pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma ir:

viena inhalācija divreiz dienā.

Jūsu ārsts vēlēsies regulāri pārbaudīt Jūsu astmas simptomus.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība

Ieteicamā deva pieaugušajiem ir:

viena inhalācija divreiz dienā.

Ja, lietojot AirFluSal Forspiro divreiz dienā, simptomi tiek kontrolēti, Jūsu ārsts var samazināt zāļu devu līdz vienai lietošanas reizei dienā:

zāļu lietošanu vienreiz dienā vakarā — ja Jums raksturīgi simptomi nakts laikā;

zāļu lietošanu vienreiz dienā no rīta — ja Jums raksturīgi simptomi dienas laikā.

Lietošanas veids

Lietojiet AirFluSal Forspiro katru dienu, kā ārsts noteicis, vēlams, tieši pirms ēšanas no rīta un/vai vakarā.

Pēc lietošanas skalojiet muti ar ūdeni.

Ja AirFluSal Forspiro netiek lietots pareizi vai kā ārsts noteicis, var rasties elpošanas traucējumi. Optimālai terapijai AirFluSal Forspiro jālieto katru dienu, pat tad, ja Jums nav nekādu simptomu.

Lietošanas pamācība

Jūsu ārstam, medicīnas māsai vai farmaceitam jāparāda, kā lietot inhalatoru, un regulāri jāpārbauda, kā Jūs to lietojat.

Inhalators satur 60 pulverveida zāļu devas salocītā folijas plāksnītē. Tam ir devu skaitītājs, kas rāda, cik devu Jums atlicis, skaitot no 60 līdz 0. Kad būsiet sasniedzis pēdējās 10 devas, skaitļi parādīsies uz sarkana fona.

Inhalatoru nevar uzpildīt atkārtoti — pēc iztukšošanas Jums tas jāizmet un jānomaina ar jaunu.

Pirms inhalatora lietošanas

Atveriet caurspīdīgās sānu kameras durtiņas.

Izņemiet folijas lenti no sānu kameras, uzmanīgi atraujot lenti pilnā garumā pret sānu kameras "zobiņiem", kā parādīts zemāk. Nevelciet vai neraujiet lenti.

Aizveriet sānu kameras durtiņas un likvidējiet izlietoto lenti.

Svarīgi

Lietojot inhalatoru, sānu kamera pakāpeniski piepildīsies ar izlietoto lenti. Folijas lentes ar melnām svītrām nesatur zāles. Dažkārt sānu kamerā parādīsies numurētas lentes daļas.

Sānu kamerā nedrīkst atstāt vairāk par 2 folijas lentes posmiem, jo pretējā gadījumā tie var izraisīt inhalatora ieķīlēšanos. Uzmanīgi noraujiet lenti, kā parādīts iepriekš, un drošā veidā to likvidējiet.

Inhalatora lietošana

Turiet inhalatoru rokās, kā parādīts attēlos.

1. Atvēršana

Atveriet aizsargvāciņu uz leju, lai atsegtu iemutni.

Pārbaudiet devu skaitītāju, lai redzētu, cik devu ir atlicis.

2. Devas sagatavošana

Paceliet uz augšu baltās sviras malu. Pārliecinieties, vai sānu kamera ir aizvērta.

Atcerieties: balto sviru kustiniet tikai tad, kad esat gatavs inhalēt savu zāļu devu. Ja rotaļāsities ar balto sviru, devas ies zudumā.

Atvēršana: virziet balto sviru tik tālu, cik vien iespējams, līdz atskan klikšķis. Šīs darbības laikā jaunā deva tiek novietota paredzētajā vietā ar skaitli augšā.

Aizvēršana: pēc tam līdz galam aizveriet balto sviru, lai tā ar klikšķi fiksētos sākotnējā stāvoklī. Inhalators ir gatavs tūlītējai lietošanai.

3. Inhalācijas veikšana

Esot atstatu no inhalatora iemutņa, izdariet tik dziļu izelpu, lai saglabātos komfortabla sajūta. Nekādā gadījumā neizdariet izelpu tieši inhalatorā, jo tas var ietekmēt devu.

Turiet inhalatoru taisni ar aizsargvāciņu uz leju.

Cieši apkļaujiet lūpas ap iemutni.

Mierīgi un dziļi ieelpojiet caur inhalatoru, nevis caur degunu.

Izņemiet inhalatoru no mutes un aizturiet elpu uz 5–10 sekundēm vai tik ilgi, kamēr vien jūtaties ērti.

Pēc tam veiciet lēnu izelpu, bet ne inhalatorā.

Aizveriet aizsargvāciņu virs iemutņa.

Izskalojiet muti ar ūdeni un izspļaujiet to. Tas var palīdzēt izvairīties no sēnīšu infekcijas mutes dobumā un aizsmakuma.

Tīrīšana

Ja nepieciešams, iemutni no ārpuses notīriet ar tīru, sausu salveti.

Nemēģiniet izjaukt inhalatoru tīrīšanas vai jebkādā citā nolūkā!

Inhalatora detaļu tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai mitrās salvetes, jo mitrums var ietekmēt devu!

Nekādā gadījumā neduriet iemutnī vai jebkurā citā detaļā adatas vai citus asus priekšmetus, jo tādējādi inhalators var tikt bojāts!

Ja esat lietojis AirFluSal Forspiro vairāk nekā noteikts

Sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Pārdozēšanas simptomi ir šādi:

reibonis,

galvassāpes;

paātrināta sirdsdarbība;

muskuļu vājums;

sāpes locītavās;

trīce.

Ja esat lietojis lielākas devas ilgāku laiku, Jums jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. Tas vajadzīgs tādēļ, ka lielākas AirFluSal Forspiro devas var samazināt virsnieru saražoto steroīdo hormonu daudzumu.

Ir svarīgi lietot devu, ko ieteicis ārsts vai farmaceits. Jūs nedrīkstat palielināt vai samazināt savu devu bez ārsta apstiprinājuma.

Ja esat aizmirsis lietot AirFluSal Forspiro

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Lietojiet nākamo devu, kad pienācis tās laiks.

Ja Jūs pārtraucat lietot AirFluSal Forspiro

Bez ārsta ziņas pēkšņi nepārtrauciet AirFluSal Forspiro lietošanu vai nesamaziniet zāļu devu, jo tas var izraisīt ar elpošanu saistīto problēmu paasināšanos un — ļoti retos gadījumos — var rasties blakusparādības. Pie tām pieder:

sāpes vēderā;

nogurums un ēstgribas zudums, slikta dūša;

slikta dūša un caureja;

ķermeņa masas zudums;

galvassāpes vai miegainība;

zems cukura līmenis asinīs;

zems asinsspiediens un krampji.

Ļoti retos gadījumos, ja Jums ir infekcija vai esat pakļauts lielam stresam (piemēram, pēc nopietna negadījuma vai ja Jums veic ķirurģisku operāciju), Jums var būt līdzīgas blakusparādības. Lai novērstu šādu simptomu rašanos, Jūsu ārsts var parakstīt papildu kortikosteroīdus (piemēram, prednizolonu).

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alerģiskas reakcijas: pēc AirFluSal Forspiro lietošanas Jūs varat pamanīt pēkšņu elpošanas pasliktināšanos. Jums var būt ļoti sēcoša elpa vai klepus. Jums var rasties arī nieze, izsitumi (nātrene) un pietūkums (parasti sejas, lūpu, mēles vai rīkles pietūkums) vai arī pēkšņi var būt ļoti ātra sirdsdarbība vai ģībšanas sajūta un reibonis (kas var izraisīt ģīboni vai samaņas zudumu). Ja Jums ir šādi simptomi vai tie pēkšņi rodas pēc AirFluSal Forspiro lietošanas, nekavējoties informējiet par to ārstu. Alerģiskās reakcijas pret AirFluSal Forspiro ir retākas (tās var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem).

Var rasties citas blakusparādības, un to biežums ir šāds:

Ļoti bieži, var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem:

galvassāpes

Situācija saistībā ar šo blakusparādību parasti uzlabojas, turpinot ārstēšanu;

lielāks saaukstēšanās gadījumu skaits pacientiem ar HOPS.

Bieži, var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem:

piena sēnīte (ar sāpīgiem, krēmdzelteniem, paceltiem plankumiem) mutē un rīklē. Rodas arī mēles iekaisums un aizsmakusi balss, un rīkles kairinājums. Šīs izpausmes var mazināt, pēc katras inhalācijas reizes muti skalojot ar ūdeni un nekavējoties to izspļaujot un/vai iztīrot zobus. Ārsts var parakstīt Jums pretsēnīšu līdzekļus piena sēnītes ārstēšanai.

sāpošas, pietūkušas locītavas un muskuļu sāpes;

muskuļu krampji;

Ir ziņots, ka ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) slimojošiem pacientiem bijušas arī šādas blakusparādības:

Pneimonija (plaušu infekcija).

Pastāstiet ārstam, ja AirFluSal Forspiro lietošanas laikā Jums rodas jebkas no tālāk minētā, jo tie varētu būt plaušu infekcijas simptomi:

pastiprināta gļotu veidošanās;

gļotu krāsas izmaiņas;

drudzis;

drebuļi,

pastiprināts klepus,

elpošanas grūtību pastiprināšanās;

asinsizplūdumi un kaulu lūzumi jebkurā ķermeņa daļā;

deguna blakusdobumu iekaisums;

zems kālija līmenis asinīs (Jums var būt nevienmērīga sirdsdarbība, muskuļu vājums un/vai krampji).

Retāk, var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem:

izteikti paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

trīce un paātrināta vai nevienmērīga sirdsdarbība (sirdsklauves).

Parasti tas ir nekaitīgi un ārstēšanas laikā mazinās;

satraukums.

Šāda iedarbība galvenokārt rodas bērniem;

paaugstināts cukura līmenis asinīs.

Ja Jums ir cukura diabēts, var būt nepieciešams biežāk noteikt cukura līmeni asinīs un, iespējams, pielāgot Jūsu pretdiabēta zāļu lietošanu;

miega traucējumi;

sāpes krūškurvī;

acs lēcas apduļķošanās (katarakta);

alerģiski izsitumi uz ādas.

Reti, var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem:

elpošanas traucējumi vai sēcoša elpošana, kas tūlīt pēc AirFluSal lietošanas pastiprinās.

Pārtrauciet lieto AirFluSal Forspiro un lietojiet ātras darbības inhalējamās zāles elpceļu paplašināšanai, lai uzlabotu elpošanu. Nekavējoties informējiet ārstu;

novirzes noteiktu hormonu ražošanā, jo īpaši, ja ilgstoši lieto lielas šo zāļu devas.

Pazīmes ir šādas:

augšanas palēnināšanās bērniem un pusaudžiem;

kaulu blīvuma mazināšanās;

paaugstināts spiediens acī (glaukoma);

ķermeņa masas palielināšanās;

apaļa (mēness formas) seja (Kušinga sindroms).

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai Jums nav kāda no šīm blakusparādībām, un raudzīsies, lai Jūs lietotu mazāko iespējamo devu;

uzvedības pārmaiņas, piemēram, neparasta aktivitāte un aizkaitināmība.

Šāda iedarbība galvenokārt rodas bērniem;

neregulāra sirdsdarbība vai sirds starpsitieni.

Pastāstiet ārstam, taču nepārtrauciet lietot AirFluSal Forspiro, ja vien Jums nav lūgts to darīt.

sēnīšu infekcija barības vadā, kas var izraisīt rīšanas traucējumus.

Sastopamība nav zināma, taču var rasties arī

depresija vai agresivitāte.

Šāda iedarbība galvenokārt rodas bērniem.

Neskaidra redze.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv/../?id=613&sa=613&top=3" www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kā uzglabāt AirFluSal Forspiro

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes pēc “EXP”/

"Derīgs līdz". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko AirFluSal Forspiro satur

AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām, dozēts

Aktīvās vielas ir salmeterols un flutikazons. Katra AirFluSal Forspiro dalītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 500 mikrogramus flutikazona propionāta. Tas atbilst šādām uzņemtajām devām:

45 mikrogrami salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 465 mikrogrami flutikazona propionāta.

Cita sastāvdaļa ir laktozes monohidrāts.

AirFluSal Forspiro ārējais izskats un iepakojums

Sausā pulvera inhalāciju ierīcē no purpurkrāsas plastmasas, alumīnija blisteriepakojumā ir 60 devas pulvera maisījuma.

Katra deva ir dalīta.

Iepakojumu lielums:

1, 2, 3, 4 vai 6 ierīces, kas satur pa 60 devām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sandoz d.d.

Verovškova 57

Sl-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

Aeropharm GmbH

Francois-Mitterrand-Allee 1

07407 Rudolstadt

Vācija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Čehija AIRFLUSAN FORSPIRO 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAMŮ

AIRFLUSAN FORSPIRO 50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ

Grieķija AirFluSal Forspiro

Igaunija AirFluSal® Forspiro®

Horvātija AirFluSal Forspiro 50 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata,

dozirani

AirFluSal Forspiro, 50 mikrograma + 500 mikrograma u jednoj dozi, prašak inhalata,

dozirani

Īrija AirFluSal® Forspiro® 50 microgram/250 microgram/dose, inhalation powder,

predispensed

AirFluSal® Forspiro® 50 microgram/500 microgram/dose, inhalation powder, predispensed

Latvija AirFluSal Forspiro 50/250 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām, dozēts

AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogrami/devā pulveris inhalācijām, dozēts

Lietuva AirFluSal Forspiro 50/250 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai

AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai

Slovēnija Airflusan Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje,

odmerjeni

Airflusan Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjeni

Slovākija Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/250 mikrogramov

Airflusal Forspiro 50 mikrogramov/500 mikrogramov

Zviedrija Salmeterol/Fluticasone Forspiro

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 09/2017

Sandoz

Business use only

Page PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 of NUMPAGES \* MERGEFORMAT 10

1.3.1 spc-label-pl - common-pl-50mcg500mg - 4

(SE/H/1403-1404-1405-1408/002 - day 106)

20140520

SALMETEROL XINAFOATE+FLUTICASONE PROPIONATE 50 MCG + 250 MCG / 1 DOS 50 MCG + 500 MCG / 1 DOS INHALATION POWDER

721-8795.00 721-8796.00

SASKAŅOTS ZVA 08-03-2018

Sandoz

Business use only

Page PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 of NUMPAGES \* MERGEFORMAT 10

1.3.1 spc-label-pl - common-pl-50mcg500mg - 4

(SE/H/1403-1404-1405-1408/002 - day 106)

20140520

SALMETEROL XINAFOATE+FLUTICASONE PROPIONATE 50 MCG + 250 MCG / 1 DOS 50 MCG + 500 MCG / 1 DOS INHALATION POWDER

721-8795.00 721-8796.00

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

AirFluSal Forspiro 50/250 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām, dozēts

AirFluSal Forspiro 50/500 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām, dozēts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra dalītā AirFluSal Forspiro deva satur:
50/250 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām:

50 mikrogramus salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 250 mikrogramus flutikazona propionāta.

Tas atbilst šādai uzņemtajai devai:

45 mikrogrami salmeterola (salmeterolum) (salmeterola ksinafoāta veidā) un 233 mikrogrami flutikazona propionāta (fluticasoni propionas).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts: 12,20 mg vienā dalītajā devā.

Katra dalītā AirFluSal Forspiro deva satur:
50/500 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām:

50 mikrogramus salmeterola (salmeterola ksinafoāta veidā) un 500 mikrogramus flutikazona propionāta.

Tas atbilst šādai uzņemtajai devai:

45 mikrogrami salmeterola (salmeterolum) (salmeterola ksinafoāta veidā) un 465 mikrogrami flutikazona propionāta (fluticasoni propionas).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: laktozes monohidrāts: 11,95 mg vienā dalītajā devā.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris inhalācijām, dozēts.

Balts, homogēns pulveris.

Dalīts pulveris blisteriepakojumā, tiek lietots ar purpurkrāsas plastmasas sausā pulvera inhalāciju ierīci.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Astma

AirFluSal Forspiro ir indicēts astmas regulārai ārstēšanai, kad ir piemērota kombinēto zāļu (ilgstošas darbības β2 agonista un inhalējamā kortikosteroīda) lietošana:

pacientiem, kuru stāvoklis netiek pieņemami kontrolēts ar inhalējamiem kortikosteroīdiem un “pēc vajadzības” lietojamo īslaicīgas darbības β2 agonistu,

vai

pacientiem, kuru stāvoklis jau tiek pieņemami kontrolēts, lietojot gan inhalējamo kortikosteroīdu, gan ilgstošas darbības β2 agonistu.

Hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS)

AirFluSal Forspiro ir indicēts simptomātiskai ārstēšanai pacientiem ar HOPS, ja FEV1 <60% no prognozētā normālā rādītāja (pirms bronhodilatatora lietošanas), anamnēzē ir atkārtoti paasinājumi un, neskatoties uz saņemto regulāro bronhodilatatoru terapiju, saglabājas nopietni simptomi.

4.2. Devas un lietošanas veids

Lietošanas veids
AirFluSal Forspiro paredzēts tikai inhalācijām.

Pacienti ir jābrīdina par to, ka, lai sasniegtu vislabāko rezultātu, AirFluSal Forspiro jālieto katru dienu, pat tad, kad nav simptomu.

Pacientiem jāatrodas regulārā ārsta uzraudzībā, lai AirFluSal Forspiro devas stiprums, kādu viņi lieto, vienmēr būtu optimāls, un tiktu mainīts tikai pēc ārsta ieteikuma.

Deva jātitrē līdz mazākajai devai, ar kādu tiek saglabāta efektīva simptomu kontrole. Ja simptomu kontrole saglabājas, divas reizes dienā lietojot kombinācijas vismazāko stiprumu, nākamajā posmā jāietver izmēģinājums lietot tikai inhalējamos kortikosteroīdus.

Pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstošas darbības β2 agonistu lietošana, alternatīva iespēja ir AirFluSal Forspiro titrēšana līdz vienai reizei dienā, ja pēc ārsta ieskatiem tā būs piemērota, lai saglabātu slimības kontroli. Ja zāles lieto vienreiz dienā un pacienta anamnēzē ir nakts simptomi, zāļu deva jālieto vakarā, savukārt, ja pacienta anamnēzē ir simptomi galvenokārt dienas laikā, zāļu deva jālieto no rīta.

Pacientiem jālieto tāds AirFluSal Forspiro stiprums, kas satur slimības smagumam atbilstošu flutikazona propionāta devu. Ja kādam pacientam nepieciešama deva, kas neiekļaujas ieteikto devu diapazonā, jāparaksta atbilstošas β2 agonista un/vai kortikosteroīda devas.

Devas:

Ieteicamās devas

Astma

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

Viena inhalācija pa 250 mikrogramiem flutikazona propionāta un 50 mikrogramiem salmeterola divreiz dienā.

vai

Viena inhalācija pa 500 mikrogramiem flutikazona propionāta un 50 mikrogramiem salmeterola divreiz dienā.

Īslaicīgu AirFluSal Forspiro izmēģinājuma kursu var apsvērt kā sākotnējo balstterapiju pieaugušajiem vai pusaudžiem ar vidēji smagu persistējošu astmu (ko definē kā pacientus, kuriem katru dienu ir simptomi, kuriem katru dienu jālieto “glābšanas zāles” un kuriem ir vidēji smags vai smags elpošanas plūsmas ierobežojums), kuriem svarīgi īsā laikā panākt astmas kontroli. Tādos gadījumos ieteicamā sākumdeva ir viena inhalācija pa 100 mikrogramiem flutikazona propionāta un 50 mikrogramiem salmeterola (lietojot atsevišķi vai fiksētas kombinācijas veidā) divreiz dienā.

Kad ir panākta astmas kontrole, ārstēšana jāpārskata un jāapsver, vai pacientiem ir iespējama pāreja tikai uz inhalējamā kortikosteroīda lietošanu. Pēc šādas pārejas ir svarīgi regulāri sekot pacienta veselības stāvoklim.

Ja iztrūkst viens vai divi slimības smaguma kritēriji, viennozīmīgs ieguvums salīdzinājumā tikai ar inhalējamā flutikazona propionāta lietošanu sākotnējā balstterapijā nav pierādīts. Kopumā vairumam pacientu pirmās izvēles terapija joprojām ir inhalējamie kortikosteroīdi. AirFluSal Forspiro nav paredzēts sākotnējai terapijai vieglas astmas gadījumā.

Salmeterola/ flutikazona 50/100 mikrogramu stiprums nav piemērots pieaugušajiem un bērniem ar smagu astmu; pirms jebkādas fiksētas kombinācijas lietošanas pacientiem ar smagu astmu, ieteicams noteikt atbilstošu inhalējamā kortikosteroīda devu.

Devām, kādas nav iespējams sasniegt ar AirFluSal Forspiro, ir pieejamas citu stiprumu zāles, kas satur salmeterolu/flutikazonu.

HOPS

Pieaugušie

Viena inhalācija pa 500 mikrogramiem flutikazona propionāta un 50 mikrogramiem salmeterola divreiz dienā.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecākiem pacientiem vai pacientiem ar nieru darbības traucējumiem devas koriģēšana nav nepieciešama. Datu par AirFluSal Forspiro lietošanu pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav.

Pediatriskā populācija

Astma:

AirFluSal Forspiro nedrīkst lietot bērniem.

HOPS:

AirFluSal Forspiro nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem.

Norādījumus par lietošanu skatīt 6.6. apakšpunktā.

Norādījumi par lietošanu:

Pacientiem ir jāparāda, kā lietot Forspiro inhalatoru, un regulāri jāpārbauda, vai inhalators tiek lietots pareizi.

Inhalators satur 60 pulverveida zāļu devas salocītā folijas plāksnītē. Tam ir devu skaitītājs, kas rāda, cik devu ir atlicis inhalatorā, skaitot no 60 līdz 0. Kad inhalatorā būs palikušas pēdējās 10 devas, devu skaits parādīsies uz sarkana fona.

Inhalatoru nevar uzpildīt atkārtoti — pēc izlietošanas Jums tas jāizmet un jāaizstāj ar jaunu.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Pirms inhalatora lietošanas

Jāatver caurspīdīgās sānu kameras durtiņas.

No sānu kameras jāizņem folijas lente, visu lentes garumu uzmanīgi noplēšot pret sānu kameras "zobiņiem", kā redzams attēlā. Lenti nedrīkst vilkt vai raut ar spēku.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Sānu kameras durtiņas jāaizver un izlietotā plāksnīte jālikvidē.

Piezīme: Lietojot inhalatoru, sānu kamera pakāpeniski piepildīsies ar izlietoto lenti. Folijas lentes ar melnām svītrām nesatur zāles. Vienā brīdī sānu kamerā parādīsies numurētās lentes daļas. Sānu kamerā nekad nedrīkst būt vairāk par 2 folijas lentes posmiem, jo tie var izraisīt inhalatora ieķīlēšanos. Lente uzmanīgi jānorauj, kā parādīts iepriekš, un drošā veidā jālikvidē.

Inhalatora lietošana

Inhalators jātur rokās, kā redzams attēlos.

Atvēršana

SHAPE \* MERGEFORMAT

Aizsargvāciņš ir jāatver uz leju, lai atsegtu iemuti.

Jāpārbauda devu skaitītājs, lai redzētu, cik devu atlicis.

Devas sagatavošana

SHAPE \* MERGEFORMAT

• Baltās sviras mala jāpaceļ uz augšu. Sānu kamerai ir jābūt aizvērtai.

Piezīme: balto sviru drīkst kustināt tikai tad, kad pacients ir gatavs inhalēt zāļu devu. Ja pacients rotaļājas ar balto sviru, viņš/viņa izniekos devas.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Atvēršana: baltā svira jāatvirza tik tālu, cik tas iespējams, līdz atskan klikšķis. Šīs darbības laikā jaunā deva ar skaitli augšā tiek pārvietota uz paredzēto vietu.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Aizvēršana: baltā svira pilnīgi jāaizver, līdz tā ar klikšķi fiksējas sākotnējā stāvoklī. Inhalators ir sagatavots tūlītējai lietošanai

Devas inhalēšana

Neturot inhalatora iemuti pie mutes, pacientam jāizdara dziļa izelpa, nezaudējot komfortablu sajūtu. Nekādā gadījumā izelpu nedrīkst veikt tieši inhalatorā, jo tas var ietekmēt devu.

Inhalators jātur taisni ar aizsargvāciņu uz leju.

Lūpas cieši jāapkļauj ap iemuti.

Pacientam mierīgi un dziļi jāieelpo caur inhalatoru, nevis caur degunu.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Inhalators jāizņem no mutes un jāaiztur elpa 5–10 sekundes vai tik ilgi, kamēr vien pacients jūtas ērti.

Pēc tam jāveic lēna izelpa, bet ne inhalatorā.

Aizsargvāciņš jāaizver pār iemuti.

Mute jāizskalo ar ūdeni un tas jāizspļauj. Tas var palīdzēt novērst sēnīšinfekciju mutes dobumā un aizsmakumu.

Tīrīšana

• Ja nepieciešams, iemutis no ārpuses jānotīra ar tīru, sausu salveti.

• Tīrīšanas vai jebkādā citā nolūkā inhalatoru nedrīkst izjaukt!

• Inhalatora detaļas nedrīkst tīrīt ar ūdeni vai mitrām salvetēm, jo mitrums var ietekmēt devu!

• Iemutī vai jebkurā citā inhalatora detaļā nekādā gadījumā nedrīkst durt adatas vai citus asus priekšmetus, jo tas var bojāt inhalatoru!

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

AirFluSal Forspiro nedrīkst lietot akūtu astmas simptomu novēršanai, kad nepieciešams ātras un īslaicīgas darbības bronhodilatators. Pacientiem jānorāda, ka viņiem vienmēr jābūt pieejamam inhalatoram, kurš jālieto akūtas astmas lēkmes novēršanai.

Pacienti nedrīkst uzsākt AirFluSal Forspiro lietošanu slimības paasinājuma laikā vai laikā, kad vērojama astmas būtiska pastiprināšanās vai akūts paasinājums.

AirFluSal Forspiro lietošanas laikā var rasties smagas ar astmu saistītas blakusparādības un paasinājumi. Pacientiem jālūdz turpināt terapiju, taču meklēt medicīnisku palīdzību, ja pēc AirFluSal Forspiro lietošanas uzsākšanas joprojām neizdodas kontrolēt astmas simptomus vai vērojama stāvokļa pasliktināšanās.

Pastiprināta atvieglojošo medikamentu (īslaicīgas darbības bronhodilatatoru) lietošana vai samazināta atbildes reakcija pret atvieglojošiem medikamentiem liecina par kontroles pavājināšanos, un šādi pacienti jāizmeklē ārstam.

Pēkšņa un progresējoša astmas kontroles pavājināšanās var būt bīstama dzīvībai, un šādiem pacientiem steidzami nepieciešama medicīniska izmeklēšana. Jāapsver iespēja pastiprināt kortikosteroīdu terapiju.

Kad panākta astmas simptomu kontrole, ir jāapsver pakāpeniska AirFluSal Forspiro devas samazināšanas iespēja. Pēc šādas pārejas ir svarīgi regulāri pārbaudīt pacienta stāvokli. Jālieto mazākā efektīvā salmeterola/flutikazona deva (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Ja pacientiem ar HOPS rodas slimības paasinājumi, parasti indicēta ārstēšana ar sistēmiskiem kortikosteroīdiem, tādēļ pacientiem jāiesaka meklēt medicīnisku palīdzību, ja AirFluSal Forspiro lietošanas laikā pastiprinās simptomi.

Slimības paasinājuma riska dēļ pacientiem ar astmu ārstēšanu ar AirFluSal Forspiro nedrīkst pārtraukt strauji. Jāveic terapijas lejupejoša titrēšana ārsta uzraudzībā. Pacientiem ar HOPS terapijas pārtraukšana var būt saistīta arī ar simptomātisku dekompensāciju, un tai jānotiek ārsta uzraudzībā.

Tāpat kā visas kortikosteroīdus saturošas inhalējamas zāles, arī AirFluSal Forspiro piesardzīgi jālieto pacientiem ar aktīvu vai snaudošu plaušu tuberkulozi vai sēnīšu, vīrusu vai citu organismu izraisītu elpceļu infekciju. Ja nepieciešams, nekavējoties jāsāk atbilstoša ārstēšana.

Retos gadījumos AirFluSal Forspiro var izraisīt sirds aritmijas, piemēram, supraventrikulāru tahikardiju, ekstrasistoles un priekškambaru mirgošanu, kā arī nelielu pārejošu kālija līmeņa samazināšanos serumā, lietojot lielas terapeitiskās devas. AirFluSal Forspiro piesardzīgi jālieto pacientiem ar smagiem kardiovaskulāriem vai sirds ritma traucējumiem, cukura diabētu, tireotoksikozi, nekoriģētu hipokaliēmiju vai noslieci uz zemu kālija līmeni serumā.

Ir bijuši ļoti reti ziņojumi par paaugstinātu glikozes līmeni asinīs (skatīt 4.8. apakšpunktu), un tas jāņem vērā, parakstot zāles pacientiem, kuru anamnēzē ir cukura diabēts.

Tāpat kā jebkuru citu inhalējamu zāļu gadījumā pēc zāļu devas lietošanas var rasties paradoksāla bronhu spazma ar tūlītēju sēkšanas un elpas trūkuma pastiprināšanos. Paradoksālas bronhu spazmas reaģē pret ātras iedarbības bronhodilatatoru, un to gadījumā nekavējoties jāsāk ārstēšana. Nekavējoties jāpārtrauc AirFluSal Forspiro lietošana, jāizmeklē pacients un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ziņots par β2 agonista lietošanas izraisītajām farmakoloģiskajām blakusparādībām, piemēram, trīci, sirdsklauvēm un galvassāpēm, taču tās parasti ir pārejošas un, regulāri lietojot zāles, mazinās.

50/250 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām, dozēts:

AirFluSal Forspiro satur 12,2 mg laktozes devā. Šāds daudzums parasti nerada problēmas cilvēkiem ar laktozes nepanesību.

50/500 mikrogrami/devā, pulveris inhalācijām, dozēts:

AirFluSal Forspiro satur 11,95 mg laktozes devā. Šāds daudzums parasti nerada problēmas cilvēkiem ar laktozes nepanesību.

Sistēmiskā iedarbība iespējama visiem inhalējamajiem kortikosteroīdiem, galvenokārt lietojot lielas devas ilgstošā laika periodā. Šādas iedarbības iespējamība ir daudz retāka nekā perorāli lietojamo kortikosteroīdu gadījumā. Iespējamā sistēmiskā iedarbība ietver Kušinga sindromu, kušingoīdas pazīmes, virsnieru dziedzeru darbības nomākumu, kaulu minerālvielu blīvuma samazinājumu, kataraktu un glaukomu, un, retāk, dažādu psiholoģisku vai ar uzvedību saistītu ietekmi, ieskaitot psihomotoru hiperaktivitāti, miega traucējumus, nemieru, depresiju vai agresivitāti (īpaši bērniem) (informāciju par inhalējamo kortikosteroīdu sistēmisko iedarbību bērniem un pusaudžiem skatīt punktā Pediatriskā populācija zemāk).

Tādēļ ir svarīgi regulāri izmeklēt pacientus un inhalējamo kortikosteroīdu devu samazināt līdz mazākajai devai, ar kādu tiek saglabāta efektīva astmas kontrole.

Pacientu ilgstoša ārstēšana ar lielām inhalējamo kortikosteroīdu devām var izraisīt virsnieru dziedzeru darbības nomākumu un virsnieru dziedzeru akūtu krīzi. Ir aprakstīti arī ļoti reti virsnieru dziedzeru darbības nomākuma un akūtas virsnieru dziedzeru krīzes gadījumi, kad lietotas flutikazona propionāta devas robežās no 500 līdz 1000 mikrogramiem. Situācijas, kas var izraisīt akūtu virsnieru dziedzeru krīzi, ir trauma, ķirurģiska operācija, infekcijas vai jebkāda strauja devas samazināšana. Simptomi parasti ir neizteikti, un tie var būt, piemēram, anoreksija, sāpes vēderā, ķermeņa masas samazināšanās, nogurums, galvassāpes, slikta dūša, vemšana, hipotensija, apziņas traucējumi, hipoglikēmija un krampju lēkmes. Stresa periodos vai plānveida operāciju laikā var apsvērt iespēju papildus lietot sistēmiskos kortikosteroīdus.

Ieguvumam no inhalējamā flutikazona propionāta terapijas vajadzētu mazināt nepieciešamību pēc perorālo steroīdu lietošanas, taču pacientiem, kuriem veic pāreju no perorāli lietojamo steroīdu terapijas, ievērojamā laikā posmā var saglabāties nepietiekamas virsnieru rezerves risks. Tādēļ, ārstējot šos pacientus, jāievēro īpaša piesardzība un regulāri jākontrolē virsnieru garozas darbība.

Riskam pakļauti var būt arī pacienti, kuriem agrāk ir bijusi nepieciešama neatliekama terapija ar lielām kortikosteroīdu devām. Šāda saglabājušos traucējumu iespējamība vienmēr jāņem vērā ārkārtējās un plānveida situācijās, kas varētu radīt stresu, un jāapsver atbilstoša kortikosteroīdu terapija. Lai noteiktu virsnieru dziedzeru bojājuma pakāpi, pirms plānveida procedūrām varētu būt nepieciešama speciālista konsultācija.

Ritonavīrs var ievērojami paaugstināt flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā. Tādēļ jāizvairās no šo zāļu vienlaicīgas lietošanas, ja vien iespējamais ieguvums pacientam neatsver sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību risku, šādā gadījumā pacientiem ir jāuzrauga sistēmiskas kortikosteroīdu blakusparādības. Paaugstināts sistēmisku blakusparādību risks ir arī tad, ja flutikazona propionātu kombinē ar citiem spēcīgiem CYP3A inhibitoriem, ieskaitot kobicistatu saturošas zāles (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Pneimonija HOPS slimniekiem

Inhalējamos kortikosteroīdus lietojošiem HOPS slimniekiem novērots palielināts pneimonijas, arī tādas pneimonijas, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, biežums. Ir daži pierādījumi par pneimonijas riska pieaugumu līdz ar steroīdu devas palielināšanos, taču tas nav viennozīmīgi pierādīts visos pētījumos.

Pārliecinošu klīnisko pierādījumu pneimonijas riska apmēra atšķirībām starp dažādiem vienas grupas inhalējamiem kortikosteroīdiem nav.

Ārstiem jāsaglabā modrība attiecībā uz pneimonijas iespējamo rašanos HOPS slimniekiem, jo šādu infekciju klīniskās pazīmes pārklājas ar HOPS paasinājumu simptomiem.

Pneimonijas riska faktori HOPS slimniekiem ir smēķēšana, lielāks vecums, zems ķermeņa masas indekss (ĶMI) un smaga HOPS.

Plašā klīniskā pētījumā (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) iegūtie dati liecināja, ka afroamerikāņu izcelsmes pacientiem, lietojot salmeterolu, pieauga ar elpceļiem saistītu smagu blakusparādību vai nāves risks, salīdzinājumā ar placebo (skatīt 5.1. apakšpunktu). Nav zināms, vai tas bija saistīts ar farmakoģenētiskajiem vai citiem faktoriem. Tādēļ melnādainiem Āfrikas vai afro-karību izcelsmes pacientiem jālūdz turpināt ārstēšanu, bet meklēt medicīnisku palīdzību, ja AirFluSal Forspiro lietošanas laikā joprojām neizdodas kontrolēt astmas simptomus vai tie pastiprinās.

Vienlaicīga sistēmiska ketokonazola lietošana būtiski paaugstina salmeterola sistēmisko iedarbību. Tas var izraisīt sistēmiskas iedarbības (piemēram, QTc intervāla pagarināšanās un sirdsklauvju) sastopamības pieaugumu. Tādēļ no vienlaicīgas ārstēšanas ar ketokonazolu vai citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver iespējami paaugstināto sistēmisko salmeterola terapijas blakusparādību risku (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Redzes traucējumi

Saistībā ar sistēmisku un lokālu kortikosteroīdu lietošanu var tikt ziņots par redzes traucējumiem. Ja pacientam ir tādi simptomi kā neskaidra redze vai citi redzes traucējumi, jāapsver pacienta norīkošana pie oftalmologa, lai novērtētu to iespējamos cēloņus, kas var būt, piemēram, katarakta, glaukoma vai tādas retas slimības kā centrāla seroza horioretinopātija (CSHR), par ko ir ziņots pēc kortikosteroīdu sistēmiskas un lokālas lietošanas.

Pediatriskā populācija

Īpašam riskam var būt pakļauti bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, kuri lieto lielas flutikazona propionāta devas (parasti ≥1000 mikrogrami dienā). Var rasties sistēmiska iedarbība, jo īpaši, ja parakstīta lielu devu ilgstoša lietošana. Iespējamie sistēmiskie efekti ir Kušinga sindroms, kušingoīdas pazīmes, virsnieru dziedzeru darbības nomākums, akūta virsnieru dziedzeru krīze un augšanas aizture bērniem un pusaudžiem un — retāk — dažādi psiholoģiski vai uzvedības efekti, tostarp psihomotora hiperaktivitāte, miega traucējumi, trauksme, depresija vai agresivitāte. Jāapsver bērna vai pusaudža nosūtīšana pie bērnu pulmonologa.

Bērniem, kuri ilgstoši saņem ārstēšanu ar inhalējamiem kortikosteroīdiem, ieteicams regulāri mērīt auguma garumu. Inhalējamo kortikosteroīdu deva jāsamazina līdz mazākajai devai, ar kādu tiek saglabāta efektīva astmas kontrole.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

β adrenoblokatori var mazināt vai antagonizēt salmeterola iedarbību. No neselektīvas un selektīvas darbības β blokatoru lietošanas jāizvairās, ja vien nav pārliecinošu iemeslu to lietošanai.

β2 agonistu terapija var izraisīt iespējami būtisku hipokaliēmiju. Akūtas smagas astmas gadījumā ieteicama īpaša piesardzība, jo šo ietekmi var pastiprināt lietošana vienlaikus ar ksantīna atvasinājumiem, steroīdiem un diurētiskiem līdzekļiem.

Vienlaicīgi lietojot citas zāles, kas satur β -adrenerģiskus līdzekļus, iespējama darbības summēšanās.

Flutikazona propionāts

Normālos apstākļos pēc inhalācijām tiek sasniegta zema flutikazona propionāta koncentrācija plazmā, jo tas pakļauts intensīvam pirmā loka metabolismam un augstam sistēmiskajam klīrensam zarnās un aknās, ko mediē citohroms P450 3A4. Tādēļ klīniski nozīmīga zāļu mijiedarbība, ko būtu mediējis flutikazona propionāts, ir maz ticama.

Mijiedarbības pētījumā, kurā piedalījās veseli indivīdi, kuriem intranazāli tika lietots flutikazona propionāts, ritonavīrs (ļoti spēcīgs citohroma P450 3A4 inhibitors) 100 mg divas reizes dienā vairākus simtu reižu paaugstināja flutikazona propionāta koncentrāciju plazmā, kā rezultātā bija ievērojami pazemināta kortizola koncentrācija serumā. Informācijas par šādu mijiedarbību, lietojot inhalējamu flutikazona propionātu, nav, taču paredzams flutikazona koncentrācijas plazmā būtisks pieaugums. Ir ziņots par Kušinga sindroma un virsnieru dziedzeru darbības nomākuma gadījumiem. No šādas kombinācijas lietošanas jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver paaugstināto sistēmisko glikokortikoīdu blakusparādību risku.

Nelielā pētījumā, kurā piedalījās veseli brīvprātīgie, nedaudz vājāks CYP3A inhibitors ketokonazols pēc vienreizējas inhalācijas flutikazona propionāta sistēmiskās iedarbības līmeni paaugstināja par 150%. Rezultātā kortizola koncentrācija plazmā pazeminājās vairāk, nekā lietojot tikai flutikazona propionātu. Sagaidāms, ka lietošana vienlaikus ar citiem stipriem CYP3A inhibitoriem, piemēram, itrakonazolu, ieskaitot kobicistatu saturošas zāles, un mēreniem CYP3A inhibitoriem, piemēram, eritromicīnu, palielinās flutikazona propionāta kopējo sistēmisko iedarbību un sistēmisko blakusparādību risku. No zāļu kombinācijas būtu jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver paaugstinātu sistēmisko kortikosteroīdu blakusparādību risku, un šādā gadījumā pacientiem ir jāuzrauga sistēmiskas kortikosteroīdu blakusparādības.

Salmeterols

Spēcīgi CYP3A4 inhibitori

Ketokonazola (400 mg perorāli vienreiz dienā) un salmeterola (50 mikrogrami inhalāciju veidā divreiz dienā) vienlaicīga lietošana 15 veseliem indivīdiem 7 dienu garumā būtiski paaugstināja salmeterola ekspozīciju plazmā (Cmax paaugstinājās 1,4 reizes, AUC — 15 reizes). Tas var izraisīt citas salmeterola terapijas sistēmiskās iedarbības (piemēram, QTc intervāla un sirdsklauvju) sastopamības pieaugumu, salīdzinot ar tikai salmeterola vai ketokonazola terapiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Klīniski nozīmīgu ietekmi uz asinsspiedienu, sirdsdarbības ātrumu, glikozes līmeni asinīs un kālija līmeni asinīs nekonstatēja. Lietošana vienlaicīgi ar ketokonazolu nepagarināja salmeterola eliminācijas pusperiodu un nepastiprināja salmeterola uzkrāšanos pēc atkārtotas lietošanas.

No ketokonazola vienlaicīgas lietošanas jāizvairās, ja vien ieguvums neatsver iespējami paaugstināto salmeterola terapijas sistēmiskās iedarbības risku. Līdzīgs mijiedarbības risks varētu būt arī ar citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piemēram, itrakonazolu, telitromicīnu, ritonavīru).

Vidēji spēcīgi CYP 3A4 inhibitori

Eritromicīna (500 mg perorāli trīsreiz dienā) un salmeterola (50 mikrogrami inhalāciju veidā divreiz dienā) vienlaicīga lietošana 15 veseliem indivīdiem 6 dienu garumā izraisīja nelielu salmeterola ekspozīcijas paaugstināšanos, kas nebija statistiski ticama (Cmax paaugstinājās 1,4 reizes, bet AUC — 1,2 reizes). Lietošana vienlaicīgi ar eritromicīnu nebija saistīta ar nopietnām nevēlamām blakusparādībām.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par vidēju skaitu (300 –1000 grūtniecības iznākumi) sieviešu grūtniecības laikā neuzrāda salmeterola un flutikazona propionātam radītas malformācijas vai toksisku ietekmi uz augli/jaundzimušo. Pētījumos ar dzīvniekiem ir pierādīta reproduktīvā toksicitāte pēc β2 adrenoreceptoru agonistu un glikokortikosteroīdu lietošanas (skatīt 5.3. apakšpunktu).

AirFluSal Forspiro lietošana grūtniecēm apsverama tikai tādā gadījumā, ja paredzamais ieguvums mātei ir lielāks par jebkādu iespējamo risku auglim.

Ārstējot grūtnieces, jālieto mazākā efektīvā flutikazona propionāta deva, kāda nepieciešama, lai saglabātu atbilstošu astmas kontroli.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai salmeterols un flutikazona propionāts vai tā metabolīti izdalās mātes pienā cilvēkiem.

Pētījumos ir pierādīts, ka salmeterols un flutikazona propionāts, kā arī to metabolīti, izdalās laktējošu žurku pienā.

Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem, kurus baro ar mātes pienu, nevar izslēgt. Izvērtējot zīdīšanas sniegto ieguvumu bērnam un terapijas sniegto ieguvumu sievietei, jāpieņem lēmums pārtraukt barot bērnu ar krūti vai pārtraukt AirFluSal Forspiro terapiju.

Fertilitāte

Dati par lietošanu cilvēkiem nav pieejami. Tomēr pētījumi ar dzīvniekiem neliecināja, ka salmeterols vai flutikazona propionāts ietekmētu fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

AirFluSal Forspiro neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Tā kā AirFluSal Forspiro satur salmeterolu un flutikazona propionātu, paredzamas tāda veida un smaguma nevēlamās blakusparādības, kādas saistītas ar katru no šiem savienojumiem. Papildu nevēlamās blakusparādības pēc abu savienojumu vienlaicīgas lietošanas nav novērotas.

Tālāk minētas ar salmeterolu/flutikazona propionātu saistītas nevēlamās blakusparādības, kas sakārtotas pa orgānu sistēmu klasēm un pēc biežuma. Biežuma iedalījums ir šāds: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1000 līdz ≤1/100); reti (≥1/10 000 līdz ≤1/1000); ļoti reti (≤1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Informācija par biežumu atvasināta no klīnisko pētījumu datiem. Sastopamība placebo grupās nav ņemta vērā.

Orgānu sistēmu klasifikācija

Nevēlamā blakusparādība

Biežums

Infekcijas un infestācijas

Mutes dobuma un rīkles kandidoze

Pneimonija (HOPS slimniekiem)

Bronhīts

Barības vada kandidoze

Bieži

Bieži1,3,5

Bieži1,3

Reti

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas ar šādām izpausmēm:
ādas paaugstinātas jutības reakcijas,

angioedēma (galvenokārt sejas un orofaringeāla tūska),

elpošanas sistēmas simptomi (dispnoja),

elpošanas sistēmas simptomi (bronhu spazmas),

anafilaktiskas reakcijas, tai skaitā anafilaktiskais šoks

Retāk

Reti


Retāk

Reti

Reti

Endokrīnās sistēmas traucējumi

Kušinga sindroms, kušingoīdas iezīmes, virsnieru dziedzeru darbības nomākums, augšanas aizture bērniem un pusaudžiem, samazināts kaulu minerālblīvums

Reti4

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Hipokaliēmija

Hiperglikēmija

Bieži3

Retāk4

Psihiskie traucējumi

Trauksme

Miega traucējumi

Uzvedības pārmaiņas, arī psihomotora hiperaktivitāte un aizkaitināmība (galvenokārt bērniem)

Depresija, agresivitāte (galvenokārt bērniem)

Retāk

Retāk

Reti

Nav zināms

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Trīce

Ļoti bieži1

Retāk

Acu bojājumi

Katarakta

Glaukoma

Neskaidra redze (skatīt arī 4.4. apakšpunktu)

Retāk

Reti4

Nav zināms

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves

Tahikardija

Sirds aritmija (arī supraventrikulāra tahikardija un ekstrasistoles)

Priekškambaru mirgošana

Stenokardija

Retāk

Retāk

Reti

Retāk

Retāk

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Nazofaringīts

Rīkles kairinājums

Aizsmakums/disfonija

Sinusīts

Paradoksālas bronhu spazmas

Ļoti bieži2,3

Bieži

Bieži

Bieži1,3

Reti4

Ādas un zemādas audu bojājumi

Asinsizplūdumi

Bieži1,3

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Muskuļu krampji

Traumatiski lūzumi

Artralģija

Mialģija

Bieži

Bieži1,3

Bieži

Bieži

1. Bieži ziņots placebo grupā.

2. Ļoti bieži ziņots placebo grupā.

3. Ziņots 3 gadu laikā HOPS pētījumā.

4. Skatīt 4.4. apakšpunktu.

5. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Ir ziņots par β2 agonistu terapijas farmakoloģiskajām blakusparādībām, piemēram, trīci, sirdsklauvēm un galvassāpēm, taču tām ir tendence būt pārejošām un mazināties regulāras terapijas gadījumā.

Tāpat kā jebkuru citu inhalējamu zāļu gadījumā pēc zāļu devas lietošanas var rasties paradoksāla bronhu spazma ar tūlītēju sēkšanas un elpas trūkuma pastiprināšanos. Paradoksālas bronhu spazmas reaģē pret ātras iedarbības bronhodilatatoru, un to gadījumā nekavējoties jāsāk ārstēšana. Nekavējoties jāpārtrauc AirFluSal Forspiro lietošana, jāizmeklē pacients un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Zāļu sastāvā esošais flutikazona propionāts dažiem pacientiem var izraisīt aizsmakumu un mutes dobuma, rīkles un, retos gadījumos, arī barības vada kandidozi (pienēdi). Gan aizsmakumu, gan kandidozes sastopamību var mazināt, pēc zāļu lietošanas muti skalojot ar ūdeni un/vai iztīrot zobus. Simptomātisku mutes dobuma un rīkles kandidozi var ārstēt ar vietēji lietojamiem pretsēnīšu līdzekļiem, vienlaikus turpinot salmeterola/flutikazona lietošanu.

Pediatriskā populācija

Iespējamā sistēmiskā iedarbība bērniem un pusaudžiem ietver Kušinga sindromu, kušingoīdas iezīmes, virsnieru dziedzeru darbības nomākumu un augšanas aizturi (skatīt 4.4. apakšpunktu). Bērniem var būt arī trauksme, miega traucējumi un uzvedības pārmaiņas, to vidū hiperaktivitāte un aizkaitināmība.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Dati no klīniskajiem pētījumiem par AirFluSal Forspiro pārdozēšanu nav pieejami, tomēr tālāk ir sniegti dati par abu zāļu pārdozēšanu.

Salmeterola pārdozēšanas pazīmes un simptomi ir reibonis, sistoliskā asinsspiediena paaugstināšanās, trīce, galvassāpes un tahikardija. Ja AirFluSal Forspiro terapija jāpārtrauc šo zāļu sastāvā esošā bēta agonista pārdozēšanas dēļ, jāapsver iespēja to aizstāt ar atbilstošu steroīdu terapiju. Var rasties arī hipokaliēmija, tādēļ jākontrolē kālija līmenis serumā. Jāapsver kālija lietošana papildus.

Akūta pārdozēšana: flutikazona propionāta akūta inhalācija devās, kuras pārsniedz ieteicamās, var izraisīt virsnieru dziedzeru funkcijas pārejošu nomākumu. Tā kā virsnieru dziedzeru funkcija dažu dienu laikā atjaunojas, par ko var pārliecināties, nosakot kortizola koncentrāciju plazmā, neatliekamās palīdzības pasākumi nav nepieciešami.

Inhalējamā flutikazona propionāta hroniska pārdozēšana: jākontrolē virsnieru rezerve un var būt nepieciešama ārstēšana ar sistēmisku kortikosteroīdu. Pēc pacienta stāvokļa stabilizēšanas terapija jāturpina ar inhalējamu kortikosteroīdu ieteicamā devā. Informāciju par virsnieru nomākuma risku skatīt 4.4. apakšpunktā. Var būt nepieciešama virsnieru rezerves kontrole.

Gan akūtas, gan hroniskas flutikazona propionāta pārdozēšanas gadījumos AirFlusal Forspiro lietošanu vēl arvien var turpināt simptomu kontrolei piemērotā devā.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai: adrenerģiskie līdzekļi kombinācijā ar kortikosteroīdiem vai citām zālēm, izņemot antiholīnerģiskos līdzekļus.

ATĶ kods: R03AK06.

Darbības mehānisms

AirFluSal Forspiro satur salmeterolu un flutikazona propionātu, kuriem piemīt atšķirīgs darbības mehānisms. Abu zāļu darbības mehānisms ir iztirzāts tālāk.

Salmeterols

Salmeterols ir selektīvs ilgstošas darbības (12 stundu garumā) β-2 adrenoreceptoru agonists ar garu sānu ķēdi, kas saistās pie receptora ārējā domēna.

Salmeterols izraisa ilgstošāku bronhodilatāciju — vismaz 12 stundu garumā — nekā citi tradicionālie īslaicīgas darbības β-2 agonisti, lietojot ieteiktās devas.

Flutikazona propionāts

Ieteiktajā devā inhalācijās lietotam flutikazona propionātam piemīt glikokortikoīdiem raksturīgā pretiekaisuma darbība plaušās, tādēļ mazinās astmas simptomi un paasinājumi, turklāt nerodas nevēlamas blakusparādības, kādas novērotas pēc kortikosteroīdu sistēmiskas lietošanas.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Astmas klīniskie pētījumi

Divpadsmit mēnešus ilgā pētījumā (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL) 3416 pieaugušiem un pusaudžu vecuma pacientiem ar persistējošu astmu tika salīdzināta salmeterola/flutikazona propionāta (FP) un tikai inhalējamā kortikosteroīda (IKS) drošums un efektivitāte, lai noteiktu, vai ir iespējams sasniegt astmas ārstēšanas mērķus. Ik pēc 12 nedēļām veica augšupejošu ārstēšanas titrēšanu, līdz bija sasniegta pilnīga kontrole** vai pētāmo zāļu lielākā deva. GOAL pētījumā pierādīja, ka kontrole pār astmu tika panākta lielākam skaitam ar salmeterolu/FP ārstēto pacientu, salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja tikai ar IKS, un šī kontrole tika panākta, lietojot mazāku kortikosteroīda devu.

Labu kontroli pār astmu ātrāk sasniedza, lietojot salmeterolu/FP, nevis tikai IKS. Ārstēšanas ilgums, kādā 50% indivīdu tika sasniegta pirmā labas kontroles nedēļa, bija 16 dienas salmeterola/FP grupā un 37 dienas IKS grupā. Ar steroīdiem iepriekš neārstētu astmas slimnieku apakšgrupā laiks līdz individuālai labi kontrolētai nedēļai bija 16 dienas salmeterola/FP grupā un 23 dienas pēc ārstēšanas ar IKS.

Kopējie pētījuma rezultāti bija šādi:

Tādu pacientu procentuālais daudzums, kuriem pēc 12 mēnešiem bija izdevies panākt labu kontroli (LK)* un pilnīgu kontroli (PK)** pār astmu

Ārstēšana pirms pētījuma

Salmeterols/FP

FP

LK

PK

LK

PK

Bez IKS (tikai īslaicīgas darbības bēta agonisti - ĪDBA)

78%

50%

70%

40%

IKS nelielās devās (≤500 mikrogrami

beklometazona dipropionāta - BDP vai ekvivalents dienā)

75%

44%

60%

28%

IKS vidējās devās (>500–1000 mikrogrami BDP vai ekvivalents dienā)

62%

29%

47%

16%

Apkopotie rezultāti visos 3 ārstēšanas līmeņos

71%

41%

59%

28%

*Labi kontrolēta astma: simptomu novērtējums pārsniedz 1 (simptomu novērtējums 1 definēts kā ‘simptomi vienu īsu laika brīdi dienas laikā’) ne vairāk par 2 dienām, ĪDBA tiek lietoti ne vairāk par 2 dienām un ne vairāk par 4 reizēm nedēļā, maksimālā izelpas plūsma no rīta ir vismaz 80% no paredzētās, nav mošanās naktī, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kuru dēļ būtu nepieciešama terapijas maiņa.

** Pilnīgi kontrolēta astma: nav simptomu, netiek lietoti ĪDBA, maksimālā izelpas plūsma no rīta ir vismaz 80% no paredzētās, nav mošanās naktī, nav paasinājumu un nav blakusparādību, kuru dēļ būtu nepieciešama terapijas maiņa.

Šī pētījuma rezultāti liecina, ka salmeterolu/flutikazonu 50/100 mikrogrami divreiz dienā varētu apsvērt kā sākotnējo balstterapiju pacientiem ar vidēji smagu persistējošu astmu, kuriem par būtisku uzskatāma astmas kontroles panākšana īsā laikā (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Dubultmaskētā, nejaušinātā paralēlo grupu pētījumā, kurā piedalījās 318 pacienti ar persistējošu astmu, kuru vecums bija ≥18 gadi, divu nedēļu garumā vērtēja divreiz dienā lietotu divu salmeterola/FP inhalāciju (dubultas devas) drošumu un panesamību. Pētījumā tika pierādīts, ka katra salmeterola/FP stipruma inhalāciju skaita dubultošana līdz 14 dienu garumā izraisīja nelielu ar β agonistiem saistīto nevēlamo blakusparādību biežumu (trīce; 1 pacients [1%], salīdzinot ar 0, sirdsklauves; 6 [3%], salīdzinot ar 1 [<1%], muskuļu krampji; 6 [3%], salīdzinot ar 1 [<1%]) un līdzīgu ar inhalējamo kortikosteroīdu lietošanu saistīto nevēlamo blakusparādību sastopamību (piemēram, mutes dobuma kandidoze; 6 [6%], salīdzinot ar 16 [8 %], aizsmakums; 2 [2%], salīdzinot ar 4 [2%]), salīdzinot ar vienu inhalāciju divreiz dienā. Ja ārsts apsver iespēju dubultot AirFluSal Forspiro devu pieaugušiem pacientiem, kuriem nepieciešama īslaicīga (līdz 14 dienas) papildu inhalējamo kortikosteroīdu terapija, jāņem vērā neliels ar bēta agonistiem saistīto nevēlamo blakusparādību biežuma pieaugums.

SAM101667 pētījumā, 158 bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem ar simptomātisku astmu, salmeterola/flutikazona propionāta kombinācija ir tikpat efektīva attiecībā uz simptomu kontroli un plaušu funkcijām kā dubultā flutikazona propionāta deva. Šajā pētījumā netika paredzēts iegūt datus par ietekmi uz paasinājumu.

HOPS klīniskie pētījumi

TORCH bija 3 gadus ilgs pētījums, lai novērtētu ietekmi, kādu uz jebkāda cēloņa mirstību pacientiem ar HOPS atstāj ārstēšana ar salmeterolu/FP 50/500 mikrogramu devā divreiz dienā, salmeterolu 50 mikrogramu devā divreiz dienā, FP 500 mikrogramu devā divreiz dienā vai placebo. HOPS pacienti, kuriem sākotnējā FEV1 vērtība (pirms bronhodilatatoru lietošanas) bija <60% no prognozējamās normālās vērtības, tika nejaušināti, lai saņemtu dubultmaskētu zāļu terapiju. Pētījuma laikā pacientiem bija atļauts lietot parasto HOPS terapiju, izņemot citus inhalējamos kortikosteroīdus, ilgstošas darbības bronhodilatatorus un ilgstoši lietojamus sistēmiskos kortikosteroīdus. Neatkarīgi no tā, vai pētījuma zāļu lietošana bija pārtraukta, pēc 3 gadiem dzīvildzes statusu noteica visiem pacientiem. Primārais mērķa kritērijs bija jebkāda cēloņa mirstības samazinājums pēc 3 gadiem salmeterola/FP grupā, salīdzinot ar placebo grupu.

 

Placebo

N = 1524

Salmeterols 50

N = 1521

FP 500

N = 1534

Salmeterols/FP 50/500

N = 1533

Mirstība jebkura iemesla dēļ pēc 3 gadiem

Nāves gadījumu skaits (%)

231

(15,2 %)

205

(13,5 %)

246

(16,0 %)

193

(12,6 %)

Riska attiecība, salīdzinot ar placebo (TI)

p vērtība

Nav piemērojams

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89, 1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00)

0,0521

Riska attiecība salmeterolam/FP 50/500, salīdzinot ar atsevišķām sastāvdaļām (TI)

p vērtība

Nav piemērojams

0,932

(0,77, 1,13)

0,481

0,774

(0,64, 0,93)

0,007

Nav piemērojams

1 Nenozīmīga P vērtība pēc korekcijas pēc 2 starpanalīzēm, kurās salīdzināja primāro efektivitāti pēc log-rank analīzes, kurā bija ietverta stratificēšana pēc smēķēšanas statusa

Bija vērojama tendence, ka pēc 3 gadiem ar salmeterolu/FP ārstētajiem pacientiem bija labāki dzīvildzes rādītāji nekā ar placebo ārstētajiem pacientiem, tomēr statistiskas ticamības līmenis p≤0,05 netika sasniegts.

Tādu pacientu procentuālais daudzums, kuri 3 gadu laikā bija miruši ar HOPS saistīta cēloņa dēļ, bija 6,0% placebo grupā, 6,1% salmeterola grupā, 6,9% FP grupā un 4,7% salmeterola/FP grupā.

Salīdzinot ar ārstēšanu ar salmeterolu, FP un placebo, salmeterola/FP grupā bija ievērojami mazāks vidēji smagu līdz smagu paasinājumu vidējais skaits gadā (vidējais biežums salmeterola/FP grupā 0,85, salīdzinot ar 0,97 salmeterola grupā, 0,93 FP grupā un 1,13 placebo grupā). To var interpretēt kā vidēji smagu līdz smagu paasinājumu biežuma samazinājumu par 25 % (95% TI: 19% līdz 31 %; p<0,001) salīdzinājumā ar placebo, par 12 % salīdzinājumā ar salmeterolu (95% TI: 5 % līdz 19%, p=0,002) un par 9% salīdzinājumā ar FP (95% TI: 1 % līdz 16%, p=0,024). Salmeterols un FP būtiski samazināja paasinājumu biežumu, salīdzinot ar placebo, proti, attiecīgi par 15 % (95% TI: 7% līdz 22%; p<0,001) un par 18% (95% TI: 11 % līdz 24%; p<0,001).

Visās aktīvās ārstēšanas grupās salīdzinājumā ar placebo bija vērojams ar veselību saistītās dzīves kvalitātes uzlabojums, ko novērtēja pēc Sv. Džordža Elpceļu anketas (St. George's Respiratory Questionnaire, SGRQ). Vidējais uzlabojums pēc trīs gadiem salmeterola/flutikazona grupā salīdzinājumā ar placebo bija -3,1 vienība (95% TI: -4,1 līdz -2,1; p<0,001), salīdzinājumā ar salmeterolu — -2,2 vienības (p<0,001), bet salīdzinājumā ar FP — -1,2 vienības (p=0,017). Par klīniski nozīmīgu uzskata samazinājumu par 4 vienībām.

Prognozētā pneimonijas (par ko ziņots kā par blakusparādību) iespējamība 3 gadu laikā placebo bija 12,3%, salmeterolam — 13,3%, FP — 18,3% un salmeterolam/FP — 19,6% (riska attiecība salmeterolam/FP, salīdzinot ar placebo: 1,64 (95% TI: 1,33 līdz 2,01, p<0,001). Nebija vērojams ar pneimoniju saistītu nāves gadījumu skaita pieaugums; nāves gadījumu skaits ārstēšanas laikā, kurus novērtēja kā primāri saistītus ar pneimoniju, bija 7 placebo grupā, 9 salmeterola grupā, 13 FP grupā un 8 salmeterola/FP grupā. Būtiskas kaulu lūzumu iespējamības atšķirības (5,1% placebo, 5,1% salmeterolam, 5,4% FP un 6,3% salmeterolam/FP; riska attiecība salmeterolam/FP, salīdzinot ar placebo: 1,22 (95 % TI: 0,87 līdz 1,72, p=0,248) nekonstatēja.

Placebo kontrolētos klīniskajos pētījumus, kuru ilgums bija 6 un 12 mēneši, ir pierādīts, ka salmeterola/FP 50/500 mikrogramu devā regulāra lietošana uzlabo plaušu funkciju un mazina elpas trūkumu un stāvokli atvieglojošo zāļu lietošanu.

Pētījumi SCO40043 un SCO100250 bija nejaušināti, dubultmaskēti, paralēlo grupu, kopijas pētījumi, kuros salīdzināja salmeterola/FP 50/250 mikrogramu devas divreiz dienā (šī deva Eiropas Savienībā HOPS ārstēšanai nav apstiprināta) un salmeterola 50 mikrogramu devas divreiz dienā ietekmi uz vidēji smagu/smagu paasinājumu biežumu gadā pacientiem ar HOPS, kuriem FEV1 vērtība bija mazāka par 50% no prognozējamās un kuru anamnēzē bija paasinājumi. Vidēji smagu/smagu paasinājumu definēja kā simptomu pastiprināšanos, kuras dēļ bija nepieciešama ārstēšana ar perorāli lietojamiem kortikosteroīdiem un/vai antibiotikām vai pacienta stacionēšana.

Šiem pētījumiem bija 4 nedēļu iesākuma periods, kura laikā visi pacienti nemaskētā veidā saņēma salmeterolu/ FP 50/250, lai pirms nejaušināšanas uz maskētu pētījuma zāļu lietošanu 52 nedēļu garumā standartizētu HOPS farmakoterapiju un stabilizētu slimību. Pacienti attiecībā 1:1 tika nejaušināti, lai lietotu salmeterolu/ FP 50/250 (kopējais ITT n=776) vai salmeterolu (kopējais ITT n=778). Pirms iesākuma perioda pacientiem bija jāpārtrauc lietot iepriekšējās zāles HOPS ārstēšanai, izņemot īslaicīgas darbības bronhodilatatorus. Ārstēšanas laikā nebija atļauts vienlaikus lietot ilgstošas darbības inhalējamos bronhodilatatorus (β2 agonistus un antiholīnerģiskos līdzekļus), ipratropija/salbutamola kombinācijas, perorālos β2 agonistus un teofilīna preparātus. Ievērojot īpašus norādījumus par lietošanu, bija atļauta perorālo kortikosteroīdu un antibiotiku lietošana HOPS paasinājumu akūtai ārstēšanai. Visā pētījumu laikā pacienti pēc vajadzības lietoja salbutamolu.

Abu pētījumu rezultāti liecināja, ka ārstēšana ar salmeterolu/FP 50/250 bija saistīta ar ievērojami mazāku vidēji smagu/smagu HOPS paasinājumu biežumu gadā nekā salmeterols (SCO40043: attiecīgi 1,06 un 1,53 uz pacientu gadā, biežuma koeficients 0,70, 95 % TI: 0,58 līdz 0,83, p<0,001; SCO100250: attiecīgi 1,10 un 1,59 uz pacientu gadā, biežuma koeficients 0,70, 95% TI: 0,58 līdz 0,83, p<0,001). Dati par sekundārajiem efektivitātes kritērijiem (laiks līdz pirmajam vidēji smagajam/smagajam paasinājumam, tādu paasinājumu biežums gadā, kad nepieciešama perorāla kortikosteroīdu lietošana, un rīta FEV1 vērtība pirms zāļu lietošanas) salmeterolam/FP 50/250 mikrogramu devā divreiz dienā ir būtiski labāki nekā salmeterolam. Nevēlamo blakusparādību profils bija līdzīgs, izņemot lielāku pneimonijas un noteiktu vietēja rakstura blakusparādību (kandidozes un disfonijas) biežumu salmeterola/FP 50/250 mikrogramu devā divreiz dienā grupā salīdzinājumā ar salmeterolu. Par blakusparādībām, kas bija saistītas ar pneimoniju, ziņoja 55 (7%) pacienti salmeterola/FP 50/250 mikrogramu devas divreiz dienā grupā un 25 (3%) pacienti salmeterola grupā. Domājams, ka lielākais ziņojumu biežums par pneimoniju saistībā ar salmeterolu/FP 50/250 mikrogramu devā divreiz dienā ir tikpat nozīmīgs kā sastopamība, par ko ziņots pēc ārstēšanas ar salmeterolu/FP 50/500 mikrogramu devā divreiz dienā TORCH pētījumā.

Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)

SMART bija ASV veikts daudzcentru, nejaušināts, dubultmaskēts, placebo kontrolēts paralēlo grupu pētījums 28 nedēļu garumā, kurā 13 176 pacienti tika nejaušināti, lai papildus ierastajām zālēm astmas ārstēšanai lietotu salmeterolu (50 μg divreiz dienā), bet 13 179 pacienti — placebo. Pacientus pētījumā iekļāva tad, ja viņu vecums bija ≥12 gadi, ja viņiem bija astma un ja viņi tobrīd lietoja zāles astmas ārstēšanai (bet ne IDBA). Pētījuma sākumā tika reģistrēta IKS lietošana, taču pētījuma laikā tas nebija jādara. Primārais mērķa kritērijs SMART pētījumā bija ar elpceļiem saistītu nāves gadījumu un ar elpceļiem saistītu dzīvībai bīstamu gadījumu kopējais skaits.

Būtiskākās atrades no SMART pētījuma: primārais mērķa kritērijs

Pacientu grupa

Primārā mērķa kritērija notikumu skaits/pacientu skaits

Relatīvais risks

(95% ticamības intervāls)

salmeterols

placebo

Visi pacienti

50/13,176

36/13,179

1,40 (0,91, 2,14)

Pacienti, kuri lietoja inhalējamos steroīdus

23/6,127

19/6,138

1,21 (0,66, 2,23)

Pacienti, kuri nelietoja inhalējamos steroīdus

27/7,049

17/7,041

1,60 (0,87, 2,93)

Afroamerikāņu izcelsmes pacienti

20/2,366

5/2,319

4,10 (1,54, 10,90)

(Treknrakstā norādīts risks, kas 95% apmērā ir statistiski nozīmīgs.)

Būtiskākās atrades no SMART pētījuma atkarībā no inhalējamo steroīdu lietošanas pētījuma sākumā: sekundārie mērķa kritēriji

 

 

Sekundārā mērķa kritērija notikumu skaits/pacientu skaits

Relatīvais risks

(95% ticamības intervāls)

salmeterols

placebo

Ar elpošanas sistēmu saistītie nāves gadījumi

Pacienti, kuri lietoja inhalējamos steroīdus

10/6127

5/6138

2,01 (0,69, 5,86)

Pacienti, kuri nelietoja inhalējamos steroīdus

14/7049

6/7041

2,28 (0,88, 5,94)

Ar astmu saistītu nāves gadījumu vai dzīvībai bīstamu gadījumu kopējais skaits

Pacienti, kuri lietoja inhalējamos steroīdus

16/6127

13/6138

1.24 (0,60, 2,58)

Pacienti, kuri nelietoja inhalējamos steroīdus

21/7049

9/7041

2,39 (1,10, 5,22)

Ar astmu saistītie nāves gadījumi

Pacienti, kuri lietoja inhalējamos steroīdus

4/6127

3/6138

1,35 (0,30, 6,04)

Pacienti, kuri nelietoja inhalējamos steroīdus

9/7049

0/7041

*

(*=nebija iespējams aprēķināt, jo placebo grupā nebija neviena gadījuma. Treknrakstā norādīts risks, kas 95% apmērā ir statistiski nozīmīgs. Attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem iepriekš esošajā tabulā tika sasniegts statiskais nozīmīgums visā populācijā.) Attiecībā uz tādiem sekundārajiem mērķa kritērijiem kā nāves gadījumu jebkāda cēloņa dēļ un dzīvībai bīstamu gadījumu kopējais skaits, nāves gadījumu skaits jebkāda cēloņa dēļ vai stacionēšana jebkāda cēloņa dēļ netika sasniegta statistiskā ticamība visā populācijā.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

No farmakokinētikas viedokļa abas sastāvdaļas var aplūkot atsevišķi.

Salmeterols

Salmeterols iedarbojas lokāli plaušās, tādēļ koncentrācija plazmā neliecina par terapeitisko iedarbību. Turklāt par salmeterola farmakokinētiku ir pieejami tikai ierobežoti dati: zāļu noteikšana plazmā ir tehniski sarežģīta, jo pēc zāļu lietošanas terapeitiskās devās inhalāciju veidā plazmā tiek sasniegta ļoti zema zāļu koncentrācija (aptuveni 200 pikogrami/ml vai zemāka).

Flutikazona propionāts

Uzsūkšanās

Absolūtā biopieejamība pēc vienreizējas flutikazona propionāta devas lietošanas veseliem indivīdiem inhalācijas veidā variē aptuveni 5–11% robežās no nominālās devas, atkarībā no izmantotās inhalāciju ierīces. Pacientiem ar astmu vai HOPS novērota zemāka inhalējamā flutikazona propionāta sistēmiskās ekspozīcijas pakāpe.

Sistemātiska uzsūkšanās notiek galvenokārt caur plaušām, un sākotnēji tā ir strauja, bet pēc tam —ilgstoša. Inhalētās devas atlikusī daļa var tikt norīta, taču tās devums sistēmiskajā ekspozīcijā ir minimāls zemās šķīdības ūdenī un presistēmiskā metabolisma dēļ, kā rezultātā pieejamība pēc perorālas lietošanas ir mazāka par 1%. Līdz ar inhalējamās devas palielināšanu vērojams lineārs sistēmiskās ekspozīcijas pieaugums.

Izkliede

Flutikazona propionātam raksturīgs augsts plazmas klīrenss (1150 ml/min), liels izkliedes tilpums līdzsvara stāvoklī (aptuveni 300 l) un aptuveni 8 stundas ilgs terminālais eliminācijas pusperiods.

Saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir 91%.

Biotransformācija

Flutikazona propionāts tiek ļoti ātri izvadīts no sistēmiskās asinsrites. Galvenais ceļš ir metabolisms līdz neaktīvam karboksilskābes metabolītam citohroma P450 enzīma CYP3A4 ietekmē. Citi neidentificēti metabolīti konstatēti arī fēcēs.

Eliminācija

Flutikazona propionāta renālais klīrenss ir nenozīmīgs. Ar urīnu, galvenokārt metabolītu veidā, izdalās mazāk nekā 5% no devas. Lielākā daļa devas izdalās ar fēcēm metabolītu un nemainītu zāļu veidā.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Vadoties no atsevišķi lietota salmeterola ksinafoāta un flutikazona propionāta pētījumiem ar dzīvniekiem, vienīgais drošuma apdraudējums, lietojot šīs zāles cilvēkiem, ir ar pastiprinātu farmakoloģisko iedarbību saistīta ietekme.

Pētījumos par reproduktivitāti dzīvniekiem ir pierādīts, ka glikokortikosteroīdi izraisa patoloģiju veidošanos (aukslēju šķeltni, skeleta patoloģijas). Tomēr domājams, ka šie eksperimentos ar dzīvniekiem iegūtie rezultāti nav būtiski attiecībā uz cilvēkiem ieteiktajām devām. Pētījumos ar salmeterola ksinafoātu dzīvniekiem toksiska iedarbība uz embriju un augli ir pierādīta tikai augstas ekspozīcijas pakāpes gadījumā. Pēc šo zāļu kombinētas lietošanas žurkām devās, kādas saistītas ar zināmajām glikokortikoīdu izraisītajām patoloģijām, biežāk novēroja mainītu nabas artēriju novietojumu un pakauša kaula nepilnīgu pārkaulošanos.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts

6.2. Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3. Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Inhalatora plastmasas materiāli ir šādi:

akrilonitrila butadiēna stirols, metilmetakrilāta akrilonitrila butadiēna stirols, polioksimetilēns un polibutilēna teraftalāts.

Plastmasas inhalāciju ierīce, kuru veido OPA/Al/PVH-Al blistera plāksnīte ar 60 fiksētām pulveru maisījuma devām.

Iepakojumu lielums:

1, 2, 3, 4 vai 6 ierīces, kas satur pa 60 devām

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d.

Verovškova 57

Sl-1000 Ljubljana

Slovēnija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

50/250 mikrogrami /devā – 14-0224

50/500 mikrogrami/devā – 14-0225

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2014. gada 24. oktobris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

01/2018

Sandoz

Business use only

Page PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 of NUMPAGES \* MERGEFORMAT 25

1.3.1 spc-label-pl - common-spc - 4,219

(SE/H/1405-1407-1408 day 106l)

20140520

SALMETEROL XINAFOATE+FLUTICASONE PROPIONATE 50 MCG + 250 MCG / 1 DOS 50 MCG + 500 MCG / 1 DOS INHALATION POWDER

721-8795.00 721-8796.00

SASKAŅOTS ZVA 08-03-2018

Sandoz

Business use only

Page PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 1 of NUMPAGES \* MERGEFORMAT 25

1.3.1 spc-label-pl - common-spc - 4,219

(SE/H/1405-1407-1408 day 106l)

20140520

SALMETEROL XINAFOATE+FLUTICASONE PROPIONATE 50 MCG + 250 MCG / 1 DOS 50 MCG + 500 MCG / 1 DOS INHALATION POWDER

721-8795.00 721-8796.00