Adacel

Suspensija injekcijām pilnšļircē

Adacel suspensija injekcijām pilnšļircē

Kartona kastīte, Stikla pilnšļirce ar 1 atsevišķu adatu, N10
Uzglabāt ledusskapī 2°C līdz 8°C temperatūrā. Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Vaccinum diphtheriae tetani pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum antigeni-o(-is) minutum adsorbatum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI
Zāļu produkta identifikators

16-0098-04

Zāļu reģistrācijas numurs

16-0098

Ražotājs

Sanofi Pasteur, France; SANOFI-AVENTIS Zrt., Hungary

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

17-MAY-16

Reģ. apliecības derīguma termiņš

16-MAY-21

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Suspensija injekcijām pilnšļircē

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sanofi Pasteur, France

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

ADACEL

suspensija injekcijām pilnšļircē

Adsorbēta difterijas, stingumkrampju un garā klepus (acelulārs komponents) vakcīna ar samazinātu antigēnu saturu.

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

Pirms Jūsu vai Jūsu bērna vakcinācijas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

- Šī vakcīna ir parakstīta Jums vai Jūsu bērnam. Nedodiet to citiem.

- Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir ADACEL un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms ADACEL lietošanas Jums vai Jūsu bērnam

3. Kā un kad lietot ADACEL

4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt ADACEL

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir ADACEL un kādam nolūkam to lieto

ADACEL ir vakcīna. Vakcīnas lieto, lai pasargātu no infekcijas slimībām. Pēc vakcīnas saņemšanas organisms pats izstrādā aizsardzību pret baktērijām, kas izraisa šīs slimības.

Vakcīnu lieto revakcinācijai pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu bērniem no 4 gadu vecuma, pusaudžiem un pieaugušajiem, pēc pabeigta primārās vakcinācijas kursa.

Lietojot ADACEL grūtniecības laikā, aizsardzība tiek nodota arī Jūsu vēl nedzimušajam bērniņam un pasargās viņu no garā klepus pirmajos dzīves mēnešos.

Paredzētās aizsardzības ierobežojumi

ADACEL aizsargā tikai pret tām slimībām, kam paredzēta šī vakcīna. Ja Jūs vai Jūsu bērns inficēsities ar līdzīgām slimībām, ko izraisa citi vīrusi vai baktērijas, vakcīna no tām nepasargās.

ADACEL nesatur dzīvas baktērijas vai vīrusus un nevar izraisīt infekcijas slimības, pret kurām tas aizsargā.

Jāņem vērā, ka neviena vakcīna nenodrošina pilnīgu aizsardzību visas dzīves ilgumā visiem vakcinētajiem.

2. Kas Jums jāzina pirms ADACEL lietošanas Jums vai Jūsu bērnam

Lai pārliecinātos, ka ADACEL ir piemērots Jums vai Jūsu bērnam, ir svarīgi konsultēties ar ārstu vai medmāsu, ja uz Jums vai Jūsu bērnu attiecināms kāds no zemāk minētajiem punktiem. Neskaidrību gadījumos jautājiet ārstam vai medmāsai, lai Jums izskaidro.

Nelietojiet ADACEL šādos gadījumos

- ja Jums vai Jūsu bērnam ir bijusi alerģiska reakcija

pret difterijas, stingumkrampju vai garā klepus vakcīnām;

vai kādu citu sastāvdaļu (skatīt 6.punktu);

pret kādu no ražošanas procesa atlieku vielām (formaldehīds, glutāraldehīds), kuru pēdas var būt saglabājušās vakcīnā.

ja pēc iepriekšējas vakcinācijas pret garo klepu vienas nedēļas laikā ir bijušas smagas blakusparādības, kas ietekmēja smadzeņu darbību.

ja Jums ir akūta saslimšana ar vai bez drudža. Vakcinācija ir jāatliek līdz Jūs vai Jūsu bērns izveseļojieties. Vieglas saslimšanas bez paaugstinātas temperatūras parasti nav iemesls atlikt vakcināciju. Jūsu ārsts noteiks, vai Jūs, vai Jūsu bērns drīkstat vakcinēties ar ADACEL.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms vakcinācijas izstāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jums vai Jūsu bērnam

ir ievadīta difterijas vai stingumkrampju vakcīnas revakcinācijas deva pēdējo 4 nedēļu laikā. Šajā gadījumā Jūs vai Jūsu bērns nedrīkstat saņemt ADACEL un, vadoties pēc nacionālajām rekomendācijām, Jūsu ārsts izlems, kad Jums vai Jūsu bērnam veikt nākamo injekciju.

ja 6 nedēļu laikā pēc iepriekšējās vakcinācijas ar stingumkrampju saturošu vakcīnu ir bijis Guillain- Barre sindroms (pārejošs nekustīgums vai jušanas traucējumi visā ķermenī vai atsevišķās tā daļās). Jūsu ārsts izlems, vai Jūs vai Jūsu bērnu drīkst vakcinēt ar ADACEL.

progresējoša smadzeņu/ nervu slimība vai nekontrolētas lēkmes. Jūsu ārsts vispirms uzsāks ārstēšanu un vakcinēs Jūs, kad stāvoklis būs stabilizējies.

ir zema imunitāte vai imūnsistēmas traucējumi

medikamentu (t.sk. steroīdu, ķīmijterapijas vai staru terapijas) dēļ;

HIV infekcijas vai AIDS dēļ;

citu slimību dēļ.

Šādos gadījumos vakcīna nenodrošina tik labu aizsardzību kā gadījumos, ja imūnsistēma ir netraucēta. Ja iespējams, vakcinācija ir jāatliek līdz ārstēšanas vai slimības beigām.

problēmas ar asins reci, kad vērojama stipra vai ilga asiņošana pēc maziem ievainojumiem (piemēram, asins saslimšanu dēļ (hemofilija vai trombocitopēnija) vai ja tiek lietotas zāles asins šķidrināšanai).

Pēc injekcijas ar adatu vai pat pirms tās var notikt ģībšana. Tādēļ pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jūs vai Jūsu bērns noģība, kad iepriekš tika veikta injekcija.

Citas zāles vai vakcīnas un ADACEL

Pastāstiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam par visām zālēm, kuras Jūs vai Jūsu bērns lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Tā kā ADACEL nesatur dzīvas baktērijas, to parasti var ievadīt vienlaikus ar citām vakcīnām un imūnglobulīniem, bet dažādās injekcijas vietās. Pētījumos pierādīts, ka ADACEL var ievadīt vienlaikus ar B hepatīta, poliomielīta (injekciju veidā vai iekšķīgi), inaktivētām gripas un rekombinantām cilvēka papilomas vīrusa vakcīnām. Ja vienlaikus ievada vairākas vakcīnas, injekcijas jāizdara dažādās ekstremitātēs.

Ja Jūs vai Jūsu bērns lietojat zāles, kas ietekmē Jūsu vai Jūsu bērna asinis vai imūnsistēmu (piemēram, asins šķidrinošus medikamentus, steroīdus vai ķīmijterapiju), lūdzu skatīt nodaļu „Īpaša piesardzība, lietojot ADACEL, nepieciešama šādos gadījumos”.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Pastāstiet ārstam vai medmāsai, ja Jūs esat grūtniece, plānojat grūtniecību vai barojat bērnu ar krūti. Jūsu ārsts vai medmāsa izlems, vai Jums jāveic vakcinācija ar ADACEL grūtniecības laikā.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav pētījumu, vai vakcīna ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

Vakcīna neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

3. Kā un kad lietot ADACEL

Kad Jūs vai Jūsu bērns tiekat vakcinēti

Ārsts izlems, vai ADACEL ir lietojams Jums vai Jūsu bērnam, atkarībā no tā

kādas vakcīnas Jūs vai Jūsu bērns esat saņēmuši iepriekš;

cik līdzīgu vakcīnu devas Jūs vai Jūsu bērns esat saņēmuši iepriekš;

kad Jūs vai Jūsu bērns pēdējo reizi esat saņēmuši līdzīgas vakcīnas devu.

Pirms ADACEL lietošanas Jums vai Jūsu bērnam ir jābūt pabeigtam primārās vakcinācijas kursam ar difterijas un stingumkrampju vakcīnām.

ADACEL ir iespējams lietot arī, ja Jūs vai Jūsu bērns neesat saņēmuši pilnu primārās vakcinācijas kursu ar garā klepus vakcīnu, bet šādā gadījumā var netikt nodrošināta tik laba aizsardzība kā vakcinētiem cilvēkiem.

Jūsu ārsts izlems, pēc cik ilga laika jāvakcinē atkārtoti.

Ja Jūs esat grūtniece, Jūsu ārsts izlems, vai Jums jāveic vakcinācija ar ADACEL grūtniecības laikā.

Devas un ievadīšanas veids

Kurš vakcinē ar ADACEL?

Vakcināciju ar ADACEL veic veselības aprūpes profesionāļi, kuri ir apmācīti strādāt ar vakcīnām, un tas tiek darīts veselības aprūpes iestādēs, kur iespējams sniegt palīdzību reti sastopamu smagu alerģisku reakciju gadījumā.

Devas

Visu vecumu cilvēkiem, kuriem ir lietojams ADACEL, injicē vienu devu (pusmililitru).

Ja Jums vai Jūsu bērnam ir brūce, kad nepieciešama arī stingumkrampju profilakse, Jūsu ārsts var izlemt ievadīt ADACEL vienu pašu vai vienlaikus ar stingumkrampju imūnglobulīnu.

Adacel var lietot revakcinācijai. Jūsu ārsts Jums dos padomu, kad jāveic atkārtota injekcija.

Ievadīšanas veids

Jūsu ārsts vai medmāsa injicēs Jums vakcīnu augšdelma muskulī (deltveida muskulī).

Vakcīnu Jūsu ārsts vai medmāsa neinjicēs asinsvadā, gluteālajā rajonā vai zem ādas. Tikai gadījumos, kad ir problēmas ar asins reci, vakcīnu var ievadīt zemādā. Šādos gadījumos ir lielāks lokālo reakciju risks, tai skaitā arī maza mezgliņa veidošanās zemādā.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, ADACEL var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas alerģiskas reakcijas

Ja šie simptomi parādās vēlāk, kad Jūs vai Jūsu bērns jau esat atstājuši ārstniecības iestādi, NEKAVĒJOTIES sazinieties ar ārstu:

elpošanas grūtības

mēles vai lūpu zilgana nokrāsa

izsitumi

sejas vai rīkles pietūkums

asinsspiediena pazemināšanās, kas var izraisīt reiboņus vai ģīboni.

Šie simptomi parasti attīstās tūdaļ pēc injekcijas, kamēr Jūs vai Jūsu bērns vēl ir ārstniecības iestādē. Pēc jebkuras vakcīnas ievadīšanas smagas alerģiskas reakcijas novēro ļoti reti (var būt 1 cilvēkam no 10000 vakcinētajiem).

Citas blakusparādības

Klīnisko pētījumu laikā dažādās vecuma grupās tika novērotas šādas blakusparādības.

Bērniem no 4-6 gadu vecumam

Ļoti bieži ( var būt biežāk nekā 1 no 10 vakcinētajiem):

samazināta apetīte,

galvassāpes,

caureja,

nogurums,

sāpes,

apsārtums,

pietūkums injekcijas vietā.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 vakcinētajiem):

slikta dūša,

vemšana,

izsitumi,

sāpes (pa visu ķermeni) vai muskuļu vājums,

sāpes vai pietūkums locītavās,

drudzis,

drebuļi,

izmaiņas padušu limfmezglos.

Pusaudžiem vecumā no 11 – 17 gadiem

Ļoti bieži (biežāk nekā 1 no 10 vakcinētajiem):

galvassāpes,

caureja,

slikta dūša,

sāpes (pa visu ķermeni) vai muskuļu vājums,

sāpes un locītavu pietūkums,

nogurums/vājums,

slikta pašsajūta,

drebuļi,

sāpes,

apsārtums un pietūkums injekcijas vietā.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 vakcinētajiem):

vemšana,

izsitumi,

drudzis

izmaiņas padušu limfmezglos.

Pieaugušajiem vecumā no 18-64 gadiem

Ļoti bieži (biežāk nekā 1 no 10 vakcinētajiem):

galvassāpes,

caureja,

sāpes (pa visu ķermeni) vai muskuļu vājums,

nogurums/vājums,

slikta pašsajūta,

sāpes,

apsārtums un pietūkums injekcijas vietā.

Bieži (var skart līdz 1 no 10 vakcinētajiem):

slikta dūša,

vemšana,

izsitumi,

sāpes vai pietūkums locītavās,

drudzis,

drebuļi,

izmaiņas padušu limfmezglos.

Pēc ADACEL komerciālas izplatīšanas vēl papildus saņemti ziņojumi par šādām blakusparādībām dažāda vecuma cilvēkiem. Šo blakusparādību sastopamības biežumu nevar precīzi aprēķināt, jo tad spontāno voluntāro ziņojumu biežums būtu jāattiecina uz visu vakcinēto personu skaitu.

alerģiskas/ nopietnas alerģiskas blakusparādības (par šo blakusparādību simptomiem skatīt 4. punkta sākumā);

durstoša sajūta vai nejutīgums;

visa ķermeņa vai tā daļu paralīze (Guillain-Barre sindroms);

rokas nervu iekaisums (brahiāls neirīts);

sejas muskuļu nervu funkcijas traucējumi (sejas paralīze);

krampji;

ģībonis;

muguras smadzeņu iekaisums (mielīts);

sirds muskuļa daļu iekaisums (miokardīts);

nieze;

nātrene;

muskuļu iekaisums (miozīts)

izteikts ekstremitātes pietūkums ar apsārtumu, lokālu temperatūras paaugstināšanos un sāpēm injekcijas vietā;

asiņošana vai abscess injekcijas vietā.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums vai Jūsu bērnam rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt ADACEL

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot ADACEL pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt ledusskapī (2°C- 8°C). Nesasaldēt. Ja vakcīna tikusi sasaldēta – tā ir jāiznīcina.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko ADACEL satur

Aktīvās vielas katrā vakcīnas devā (0,5 ml) ir:

Difterijas toksoīds ne mazāk kā 2 SV (2 Lf)
Stingumkrampju toksoīds ne mazāk kā 20 SV (5 Lf)
Garā klepus antigēni:
Garā klepus toksoīds 2,5 mikrogrami
Bārkstiņu hemaglutinīns 5 mikrogrami
Pertaktīns 3 mikrogrami
2.un 3. tipa fimbrijas 5 mikrogrami

Adsorbēts uz alumīnija fosfāta 1,5 mg (0,33 mg alumīnija).

Citas sastāvdaļas ir fenoksietanols, ūdens injekcijām.

ADACEL ārējais izskats un iepakojums

ADACEL ir suspensija injekcijām pilnšļircē (0,5 ml):

bez pievienotas adatas – iepakojumā 1 vai 10;

ar 1 vai 2 atsevišķi pievienotām adatām – iepakojumā 1 vai 10.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Vakcīna ir balta, duļķaina suspensija, kuru uzglabājot var veidoties nosēdumi. Pēc saskalošanas tas ir viendabīgs balts šķidrums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon
Francija

Ražotājs

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon
Francija

Sanofi-Aventis Zrt., Budapest

Logistics and Distribution Platform

H-1225 Budapest

Building DC5, Campona utca. 1

(Harbor Park)

Ungārija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Vācija

Covaxis

Austrija, Beļģija, Somija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Norvēģija, Portugāle, Spānija, Zviedrija:

Triaxis

Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Lielbritānija:

Adacel

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada februāris.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Instrukcija lietošanai

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, ADACEL nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Pirms ievadīšanas visas parenterāli lietojamas zāles ir vizuāli jāpārbauda, vai nav svešu daļiņu piejaukums un/vai krāsas izmaiņas. Šādā gadījumā zāles lietot nedrīkst.

Adatu viegli pievienojiet pilnšļircei un pagrieziet pa 90 grādiem.

Adatām pēc lietošanas nav jāuzliek aizsargapvalks.

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

EQ PAGE 1

EQ PAGE 1

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ADACEL suspensija injekcijām pilnšļircē

Adsorbēta difterijas, stingumkrampju un garā klepus (acelulārs komponents) vakcīna ar samazinātu antigēnu saturu.

Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular component) Vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 deva (0,5 ml) satur:

Difterijas toksoīdu ………………………………………………………….. ne mazāk kā 2 SV * (2 Lf)

Stingumkrampju toksoīdu ……………………………………………….… ne mazāk kā 20 SV* (5 Lf)

Garā klepus antigēnus:

Garā klepus toksoīdu…………………………………………………. 2,5 mikrogrami

Bārkstiņu hemaglutinīnu...……………………………………………. 5 mikrogrami

Pertaktīnu …………..............................…………………………….... 3 mikrogrami

2.un 3. tipa fimbrijas.…………..........……………………………....... 5 mikrogrami

Adsorbēts uz alumīnija fosfāta......................................1,5 miligrami (0,33 miligrami alumīnija)

*zemākais aktivitātes ticamības limits (p=0,95), noteikts saskaņā ar Eiropas Farmakopejā aprakstīto metodi.

Šī vakcīna var saturēt formaldehīda un glutāraldehīda zīmes, jo tos lieto ražošanas procesā (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām pilnšļircē.

ADACEL ir balta duļķaina suspensija.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

ADACEL ir paredzēts:

Aktīvai imunizācijai pret stingumkrampjiem, difteriju un garo klepu personām no 4 gadu vecuma kā revakcinācijas deva pēc primārās imunizācijas.

Pasīvai imunizācijai pret garo klepu agrīnā bērna vecumā, vakcinējot māti grūtniecības laikā (skatīt 4.2., 4.4., 4.6.un 5.1. apakšpunktā).

ADACEL jālieto saskaņā ar nacionālajām rekomendācijām.

4.2. Devas un lietošanas veids

Devas

Visām vecuma grupām lieto vienādu devu - vienu 0,5 ml injekciju vienu reizi.

Ja primārā vakcinācija nav pabeigta vai nav ziņu par primāro vakcināciju pret difteriju un stingumkrampjiem, ADACEL lietot nedrīkst.

Ja primārā vakcinācija nav pabeigta vai nav ziņu par primāro vakcināciju pret garo klepu, ADACEL lietot nedrīkst. Taču revakcinācijas atbildes reakcija var veidoties personām, kuras iepriekš ir vakcinētas pret garo klepu vai to pārslimojušas.

Adacel var lietot revakcinācijai ik pēc 5 līdz 10 gadiem, lai nostiprinātu imunitāti pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Saskaņā ar oficiālajām rekomendācijām ADACEL var lietot vienu pašu vai vienlaikus ar Stingumkrampju imūnglobulīnu gadījumos, ja ir aizdomas, ka brūce var būt inficēta ar stingumkrampjiem.

Ar ADACEL var vakcinēt grūtnieces otrajā un trešajā trimestrī, lai nodrošinātu bērna pasīvu imunizāciju pret garo klepu (skatīt 4.1., 4.4., 4.6.un 5.1. apakšpunktā).

Lietošanas veids

Viena ADACEL deva (0,5 ml) jāievada intramuskulāri. Ieteicamā ievadīšanas vieta ir deltveida muskulis.

ADACEL nav ieteicams ievadīt gluteālajā rajonā; nav ieteicams ievadīt intradermāli un subkutāni (izņēmuma gadījumos var apsvērt subkutānu ievadīšanas veidu, skatīt 4.4. apakšpunktu).

Piesardzības pasākumi pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

ADACEL nedrīkst ievadīt cilvēkiem ar zināmu paaugstinātu jutību

pret difterijas, stingumkrampju vai garā klepus vakcīnām;

pret citām vakcīnas sastāvdaļām (skatīt 6.1. apakšpunktu);

pret ražošanas procesa atlieku vielām (formaldehīdu vai glutāraldehīdu), kuru nenosakāmas atlieku pēdas var saglabāties vakcīnā.

ADACEL nedrīkst ievadīt cilvēkiem, kuriem pēc iepriekšējās imunizācijas ar garo klepu saturošu vakcīnu 7 dienu laikā pēc vakcinācijas attīstījusies neskaidras izcelsmes encefalopātija.

Tāpat kā citām vakcīnām, imunizācija ar ADACEL jāatliek nopietnas akūtas smagas febrīlas saslimšanas gadījumā. Viegla infekcija nav kontrindikācija.

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

ADACEL nedrīkst lietot primārai imunizācijai.

Lai izlemtu, kad pēc revakcinācijas ar difterijas un/vai stingumkrampjus saturošu vakcīnu būtu jāievada nākamā ADACEL revakcinācijas deva, jāņem vērā vispārējās rekomendācijas. Klīniskie dati liecina, ka nav klīniski nozīmīgas atšķirības nevēlamo blakusparādību sastopamības biežuma ziņā, ja revakcinācija tika veikta 4 nedēļas pēc stingumkrampju, difterijas un garā klepus vakcīnas ievadīšanas vai 5 gadus pēc iepriekšējās stingumkrampjus un difteriju saturošās vakcīnas saņemšanas.

Pirms imunizācijas

Pirms vakcinācijas jāievāc anamnēze (īpašu uzmanību pievēršot iepriekšējām vakcinācijām un iespējamām blakusparādībām pēc tām). Ja 48 stundu laikā pēc līdzīga satura vakcīnas ievadīšanas bijušas smagas un nopietnas blakusparādības, vakcinācija ar ADACEL ir rūpīgi jāizvērtē.

Tāpat kā pēc jebkuras injicējamas vakcīnas ievadīšanas, jābūt ātri pieejamai atbilstošai medicīniskai palīdzībai un pacienta uzraudzībai gadījumam, ja pēc vakcinācijas rodas reti sastopamas anafilaktiskas reakcijas.

Ja iepriekš pēc tetānusa toksoīdu saturošas vakcīnas ievadīšanas 6 nedēļu laikā ir bijis Guillain- Barre sindroms, lēmums par jebkuras tetānusa toksoīdu saturošas vakcīnas ievadīšanu, t.sk. ADACEL, ir jāpieņem, rūpīgi izvērtējot riska/ ieguvumu attiecību.

ADACEL nedrīkst ievadīt cilvēkiem ar progresējošiem neiroloģiskiem traucējumiem, nekontrolētu epilepsiju vai progresējošu encefalopātiju, līdz tiek pielāgota medikamentu deva un stāvoklis stabilizējas.

Imūnās atbildes veidošanos uz vakcīnu var samazināt imūnsupresīva terapija vai pacienta imūndeficīts. Šajos gadījumos ir rekomendēts vakcināciju atlikt līdz terapijas vai slimības beigām. Tomēr vakcinācija ir rekomendēta HIV inficētiem cilvēkiem un pacientiem ar hronisku imūndeficītu (piem., AIDS), pat ja antivielu veidošanās ir limitēta.

Brīdinājumi par ievadīšanu

Neievadīt intravaskulāri vai intradermāli.

Pacientiem, kuri saņem antikoagulantus vai kuriem ir asins reces traucējumi, intramuskulāras injekcijas izdarāmas piesardzīgi, ņemot vērā asiņošanas risku. Šajos gadījumos var apsvērt ADACEL ievadīšanu dziļas subkutānas injekcijas veidā, lai gan tad var palielināties lokālo reakciju risks.

Sinkope (ģībšana) var rasties pēc jebkuras vakcinācijas,t.sk. ar ADACEL, vai pat pirms tās. Ir jāievieš procedūras, lai novērstu savainojumus ģībšanas dēļ un pārvaldītu sinkopes reakcijas.

Citi brīdinājumi

Kā jebkura vakcīna, ADACEL var nepasargāt 100% visu vakcinēto.

Limitēts datu daudzums uzrāda, ka no grūtniecības laikā ar ADACEL vakcinētās mātes saņemtās antivielas var samazināt imūnatbildi uz dažām vakcīnām bērnam.Nav zināma šī novērojuma klīniskā nozīme.

Pēc visu adsorbētu vakcīnu ievadīšanas injekcijas vietā var veidoties persistējošs mezgliņš, īpaši ja vakcīna ievadīta zemādas virspusējos slāņos.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pamatojoties uz klīniskajiem pētījumiem par vakcīnu vienlaikus lietošanu, ADACEL var ievadīt vienlaikus ar inaktivētu gripas vakcīnu, B hepatīta vakcīnu, inaktivēto vai iekšķīgi lietojamo poliomielīta vakcīnu un rekombinanto Cilvēka Papilomas vīrusu vakcīnu (skatīt 4.8. apakšpunktu), saskaņā ar lokālajām rekomendācijām.

Vienlaikus ievadot vairākas vakcīnas parenterāli, injekcijas jāizdara dažādās ekstremitātēs. Nav pētīta mijiedarbība ar citām vakcīnām, bioloģiskajiem produktiem un zālēm. Kaut gan saskaņā ar plaši lietotajām imunizācijas vadlīnijām, ADACEL kā inaktivēts produkts var tikt lietots vienlaikus ar citām vakcīnām un imūnglobulīniem, ievadot tos dažādās injekcijas vietās.

Par imūnsupresīvo terapiju skatīt 4.4. apakšpunktā.

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

4 randomizētu kontrolētu pētījumu (310 pabeigtas grūtniecības), 2 prospektīvu novērojumu (2610 pabeigtas grūtniecības), 4 retrospektīvu novērojumu (81 701 pabeigta grūtniecība) un pasīvu novērojumu drošuma dati par sievietēm, kuras saņēma Adacel vai Repevax (Tdap-IPV, kas satur Tdap Adacel komponentu) otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī, neuzrāda ar vakcīnu saistītu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību un augļa/ jaundzimušā veselību. Tāpat kā citu inaktivēto vakcīnu gadījumā , nav domājams , ka vakcinācija ar ADACEL jebkurā grūtniecības trimestrī kaitīgi ietekmētu augli. Ievadot ADACEL, jāizvērtē riska un ieguvumu attiecība.

Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību neuzrāda.

Limitēti klīniskie dati uzrāda, ka bērniem, kuru mātes grūtniecības laikā vakcinētas ar ADACEL, var tikt ietekmēta imūnatbilde uz citiem antigēniem (t.sk. difterijas, stingumkrampju, poliomielīta, pneimokoku, meningokoku antigēniem). Lai gan lielākajā daļā gadījumu antivielu līmenis palika virs robežlīmeņa, ko uzskata par aizsargājošu. Šī novērojuma klīniskā nozīme nav zināma.

Barošana ar krūti

Nav zināms vai ADACEL aktīvās vielas nokļūst mātes pienā, bet zīdītiem trušu mazuļiem tika konstatētas antivielas pret vakcīnas antigēniem. Divos dzīvnieku attīstības pētījumos ar trušiem netika konstatēts, ka vakcīnas radītās mātes antivielas nelabvēlīgi ietekmētu jaundzimušo postnatālo attīstību.

Tomēr nav pētīts, kā mātes vakcinācija ar ADACEL ietekmē ar krūti barotu bērnu. Tā kā ADACEL ir inaktivēta vakcīna, maz ticams, ka tā radītu kādu risku bērnam. Tādēļ vakcinējot sievieti, kas baro bērnu ar krūti, jāizvērtē riska un ieguvumu attiecības.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par Adacel ietekmi uz fertilitāti.

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

ADACEL neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Klīniskajos pētījumos ADACEL saņēma kopā 4546 cilvēki, t.sk. 298 bērni (4 līdz 6 gadus veci), 1313 pusaudži (11 līdz 17 gadus veci) un 2935 pieaugušie ( vecumā no 18 līdz 64 gadiem). Visbiežāk pēc vakcinācijas tika saņemti ziņojumi par lokālām reakcijām injekcijas vietā (sāpes, apsārtums un pietūkums), kas tika novēroti 21%-78% vakcinēto, un galvassāpēm un nogurumu, kas tika novēroti 16%-44% vakcinēto. Šie simptomi parasti bija neizteikti, parādījās 48 stundu laikā pēc vakcinācijas un izzuda bez sekām.

Drošuma analīze aptver datus par 1042 veseliem pusaudžiem (vīriešiem un sievietēm), vecumā no 10 līdz 17 gadiem, kas piedalījās klīniskajā pētījumā. Pusaudži vienlaikus saņēma kvadrivalentu cilvēka papillomas vīrusa 6/11/16 un 18 tipa vakcīnu (Gardasil), Adacel un kvadrivalentu konjugētu A,C,Y un W135 serotipu meningokoku vakcīnu. Drošuma dati bija līdzīgi gan vienlaikus lietotāju grupā, gan grupā, kur vakcīnas tika lietotas atsevišķi. Vienlaikus lietojot vakcīnas, biežāk novēroja pietūkumu Gardasil injekcijas vietā un zilumu un sāpes Adacel injekcijas vietā. Atšķirības starp grupām, kurām vakcīnas ievadīja vienlaikus un kurām ievadīja atsevišķi, bija mazāk par 7% un blakusparādības galvenokārt bija maz vai vidēji izteiktas.

Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Nevēlamās blakusparādības sakārtotas pa grupām pēc sastopamības biežuma:

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000)

Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināms Nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

1.tabulā zemāk ir iekļautas blakusparādības no klīniskajiem pētījumiem un arī papildu blakusparādības, par kurām tika spontāni ziņots no visas pasaules, lietojot ADACEL pēcreģistrācijas periodā. Tā kā šie gadījumi tika ziņoti brīvprātīgi no nenoteikta skaita pacientu grupas, ne vienmēr ir iespējams ticami novērtēt to sastopamības biežumu vai noskaidrot cēloņsakarību ar vakcīnas iedarbību. Tādējādi, šo blakusparādību biežums ir kvalificēts kā "nav zināmi".

1.tabula: Nevēlamās blakusparādības klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas periodā

Orgānu sistēma

Biežums

Bērni

(4 -6 gadi)

Pusaudži

(11-17 gadi)

Pieaugušie

(18-64 gadi)

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināms

Paaugstinātas jutības (anafilaktiskas) reakcijas (angioneirotiska tūska, tūska, izsitumi, hipotensija)*

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija (samazināta apetīte)

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Galvassāpes

Nav zināms

Parestēzija*, hipoestēzija*, Guillain-Barré sindroms*, brahiāls neirīts*, sejas paralīze*, krampji*, sinkope*, mielīts*

Sirds funkcijas traucējumi

Nav zināms

Miokardīts*

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Caureja

Caureja, slikta dūša

Caureja

Bieži

Slikta dūša, vemšana

Vemšana

Slikta dūša, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži

Izsitumi

Nav zināms

Nieze*, Nātrene*

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Ļoti bieži

Ģeneralizētas sāpes vai muskuļu vājums, artralģija vai locītavu pietūkums

Ģeneralizētas sāpes vai muskuļu vājums

Bieži

Ģeneralizētas sāpes vai muskuļu vājums, artralģija vai locītavu pietūkums

Artralģija vai locītavu pietūkums

Nav zināms

Miozīts*

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Nogurums/Astēnija

Nogurums/Astēnija, nespēks, drebuļi

Nogurums/Astēnija, nespēks

Sāpes, eritēma, pietūkums injekcijas vietā

Bieži

Paaugstināta temperatūra, drebuļi, paduses limfmezglu palielinājums

Paaugstināta temperatūra, paduses limfmezglu palielinājums

Paaugstināta temperatūra, drebuļi, paduses limfmezglu palielinājums

Nav zināms

Asiņošana no injekcijas vietas*, sterils abscess injekcijas vietā*.

* Pēcreģistrācijas periodā ziņotās blakusparādības

** Skatīt c sadaļu.

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Pēc ADACEL ievadīšanas pusaudžiem un pieaugušajiem novērota plaša reakcija injekcijas vietā (>50 mm), t.sk. izteikts pietūkums, kas no injekcijas vietas izplatās pa vienu vai abām locītavām, sākas 24-72 stundas pēc vakcinācijas un vienlaikus var novērot arī eritēmu, lokāli paaugstinātu temperatūru, jutību vai sāpes injekcijas vietā. Parasti spontāni izzūd 3-5 dienu laikā.

Pediatriskā populācija

1.tabulā apkopotajā ADACEL drošuma profilā ietverti arī klīniskā pētījuma dati par 298 bērniem, vecumā no 4 līdz 6 gadiem, kuri iepriekš bija saņēmuši 4 devas kā primāro imunizāciju DTaP-IPV kombinētu ar Hib apmēram divu, četru, sešu un 18 mēnešu vecumā. Šajā pētījumā 14 dienu laikā pēc vakcinācijas visbiežāk saņemti ziņojumi par sāpēm injekcijas vietā (39,6% vakcinēto) un nogurumu (31,5% vakcinēto).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15,Rīga, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

4.9. Pārdozēšana

Nav piemērojams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Garā klepus attīrīts antigēns, kombinēts ar toksoīdiem

ATĶ kods: J07AJ52

Klīniskie pētījumi

Tabulā apkopoti imūnatbildes rādītāji 265 bērniem, 527 pusaudžiem un 743 pieaugušajiem vienu mēnesi pēc vakcinācijas ar ADACEL.

2. tabula: Imūnatbildes rādītāji bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem vienu mēnesi pēc vakcinācijas ar ADACEL

Antigēns

Imūnatbilde

Bērni

(4-6 gadi)

265 personas %

Pusaudži

(11-17 gadi)

527 personas%

Pieaugušie

(18-64 gadi)

743 personas

%

Difterijas toksoīds

≥0,1 SV/ml

100,0

99,8

94,1

Stingumkrampju toksoīds

≥0,1 SV/ml

100,0

100,0

100,0

Garā klepus toksoīds

Bārkstiņu hemaglutinīns

Pertaktīns

2.un 3. tipa fimbrijas

Revakcinācijas atbilde*

91,9

88,1

94,6

94,3

92,0

85,6

94,5

94,9

84,4

82,7

93,8

85,9

*Bērniem no 4-6 gadu vecumam, kuri saņēmuši primāro vakcināciju 2, 4, 6 un 18 mēnešu vecumā ar DTaP (difterijas toksoīds (pediatriskā deva), tetanus un acelulārs garais klepus), revakcinācijas atbilde tika definēta kā garā klepus antivielu koncentrācijas četrkārtējs pieaugums.

*Pusaudžiem un pieaugušajiem revakcinācijas atbilde tika definēta kā garā klepus antivielu koncentrācijas divkārtējs pieaugums cilvēkiem ar augstu pirmsvakcinācijas koncentrāciju un četrkārtējs pieaugums cilvēkiem ar zemu pirmsvakcinācijas koncentrāciju.

ADACEL drošums un imunogenitāte pieaugušajiem un pusaudžiem bija tāda pati kā lietojot vienu devu difterijas – tetānusa (Td) adsorbēto vakcīnu, kas satur tādas pašas tetānusa un difterijas toksoīdu devas.

Nav noteikta seroloģiskā korelācija aizsardzībai pret garo klepu. Salīdzinot ar datiem, kas tika iegūti I Zviedrijas garā klepus vakcīnu efektivitātes pētījumā (veikts no 1992. līdz 1996. gadam), kad pēc primārās imunizācijas ar Sanofi Pasteur Ltd acelulārā garā klepus komponentu bērniem DTaP tika sasniegta 85% aizsardzība pret garo klepu, jādomā, ka ADACEL nodrošina pietiekamu imūnatbildi. Visu garā klepus antigēnu antivielu līmenis pēc revakcinācijas ar ADACEL pusaudžiem un pieaugušajiem pārsniedza efektivitātes pētījumā novērotos līmeņus pēc sadzīves kontakta.

3.tabula: Garā klepus antivielu, noteiktu vienu mēnesi pēc pusaudžu un pieaugušo vakcinācijas ar vienu devu ADACEL, un šo pašu antivielu, noteiktu vienu mēnesi pēc bērnu vakcinācijas 2,4 un 6 mēnešu vecumā ar DTaP I Zviedrijas pētījumā, ĢVK** ratio.

Pusaudži

Pieaugušie

ADACEL*/DTaP†

ĢVK ratio

(95% TI)ADACEL‡/DTaP†

ĢVK ratio

(95% TI)

Anti-PT

3,6

(2,8; 4,5)§

2,1

(1,6; 2,7)§

Anti-FHA

5,4

(4,5; 6,5)§

4,8

(3,9; 5,9)§

Anti-PRN

3,2

(2,5; 4,1)§

3,2

(2,3; 4,4)§

Anti-FIM

5,3

(3,9; 7,1)§

2,5

(1,8; 3,5)§

* N-524-526, pusaudžu skaits no pētījumā ietvertās populācijas ar pieejamiem datiem par ADACEL.

† N=80, bērni, kuri 2, 4 un 6 mēnešu vecumā saņēma DTaP un kuru dati bija pieejami pēc 3 devas ( I Zviedrijas efektivitātes pētījuma rezultāti, kas tika analizēti vienlaikus ar klīnisko pētījumu Td506)

‡ N=741, pieaugušo skaits no pētījumā ietvertās populācijas ar pieejamiem datiem par ADACEL.

§ ĢVK pēc ADACEl ievadīšanas nebija zemāks par ĢVK pēc DTaP ievadīšanas (ratio-ADACEL ĢVK dalīts ar DTaP>0,67 - zemākais limits no 95% ticamības intervāla)

** Antivielu ĢVK, noteiktas ar ELISA metodi, tika atsevišķi aprēķinātas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem.

ĢVK – ģeometriskā vidējā koncentrācija

Antivielu persistence

Indivīdiem, kuri saņēmuši Adacel vienu revakcinācijas devu, seroloģiskie novērojuma (Serology follow-up studies) pētījumi tika veikti pēc 3, 5 un 10 gadiem. Seroprotekcijas persistences rādītāji pret difteriju un stingumkrampjiem un seropozitivitātes rādītāji pret garo klepu ir apkopoti 4.tabulā.

4.tabula: Seroprotekcijas/seropozitivitātes līmeņa persistence bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem 3 un 5 un 10 gadus pēc vienas Adacel devas (PPI populācija1)

Bērni (4-6 gadus veci)2

Pusaudži (11-17 gadus veci) 2

Pieaugušie (18 līdz 64 gadus veci)

Laika posms5 gadi3 gadi5 gadi10 gadi3 gadi5 gadi10 gadiAntivielasN=128-150N=300N=204-206N28-39N=292N=237-238N=120-136Difterija (SN, SV/ml)≥0,186,097,095,194,981,281,184,6≥0,01100,0100,0100,0100,095,293,799,3Stingumkrampji (ELISA, SV/ml)Seropozitivitāte3PT63,397,385,482,194,289,185,8FHA97,3100,099,5100,099,3100,0100,0PRN95,399,798,5100,098,697,199,3FIM98,798,399,5100,093,599,698,5N = subjektu skaits, kuru dati bija pieejami; SN: seroneitralizācija; ELISA: Enzyme Linked Immunoassay

1Subjekti, kuru imunogenitātes dati par vismaz vienu antigēnu norādītajā laika posmā bija pieejami.

2 Subjektu vecums Adacel saņemšanas laikā

3Subjekti procentuāli ar ≥ 4 EV/ml pret PT, FHA un PRN un ≥17EV/ml pret FIM pēc 3 gadiem; ar ≥ 4 EV/ml pret PT, FIM un PRN un ≥3EV/ml pret FHA pēc 5 un 10 gadiem.

Imunogenitāte pēc atkārtotas vakcinācijas

Tika pētīta imunogenitāte pēc Adacel atkārtotas vakcinācijas, kas tika veikta 10 gadus pēc iepriekšējās vakcinācijas ar Adacel vai Repevax. Vienu mēnesi pēc vakcinācijas ≥98,5% no pētījuma dalībniekiem sasniedza aizsargājošu antivielu līmeni pret difteriju un stingumkrampjiem (≥0,1 SV/ml) un ≥84% sasniedza revakcinācijas antivielu līmeni pret garā klepus antigēniem. (Revakcinācijas atbilde pret garā klepus antigēniem tiek definēta kā pēc vakcinācijas antivielu koncentrācija ≥ par četrkārtīgu kvantitātes zemāko robežu (KZR), ja prevakcinācijas titrs bija <KZR; ≥četrkārtīgs pieaugums, ja tas bija ≥par KZR, bet < par četrkārtīgu KZR; vai ≥divkārtīgs pieaugums, ja līmenis bija ≥ par četrkārtīgu KZR).

Pamatojoties uz seroloģijas datiem un datiem par atkārtotu vakcināciju, Adacel var tikt lietots dT vakcīnas vietā revakcinācijai, ja nepieciešam revakcinācija pret difteriju, stingumkrampjiem un arī garo klepu.

Jaundzimušo un zīdaiņu pasīva imunizācija pret garo klepu.

Pēc multiplu pētījumu datiem, kad primāro vakcināciju ar ADACEL vai REPEVAX saņēma grūtnieces otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī, tika secināts:

Antivielu atbilde pret garo klepu grūtniecēm ir līdzīga kā sievietēm, kuras nav grūtnieces.

Antivielas pret garo klepu, kas saņemtas no mātes, persistē no 2 līdz 4 mēnešiem pēc dzimšanas un var izraisīt bērnam samazinātu imūnatbildi uz aktīvu imunizāciju pret garo klepu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Mātes imunizācija pret garo klepu grūtniecības laikā aizsargā bērnu pirmajos 3 dzīves mēnešos >90% gadījumu.

5.tabula: Vakcīnas efektivitāte (VE) garā klepus profikasē zīdaiņiem, ja viņu mātes grūtniecības laikā tika vakcinētas ar ADACEL vai REPEVAX (3 retrospektīvi pētījumi)

ValstsVakcīnaVE (95% CI)VE novērtēšanas metodeBērna novērošanas periodsAKREPEVAX93% (81, 97)Nesaderīgo gadījumu kontrole3 mēnešiASVCOVAXiS*91,4% (19,5; 99,1)Kohortas regresijas modelis2 mēnešiAKREPEVAX93% (89, 95)Skrīnings (gadījumi- segums)3 mēneši* Vairāk nekā 80% Tdap , kas lietots pētījumā

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Farmakokinētisko īpašību izpēte vakcīnām netiek prasīta.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Preklīniskie dati neliecina par īpašu risku cilvēkiem, jo konvencionālajos pētījumos par toksicitāti un atkārtotu devu toksicitāti netika konstatēta nelabvēlīga ietekme uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām un postnatālo attīstību.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Fenoksietanols

Ūdens injekcijām

6.2. Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ ADACEL nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Nesasaldēt. Ja vakcīna tikusi sasaldēta – tā ir jāiznīcina.

Uzglabāt šļirci ārējā iepakojumā, lai sargātu no gaismas.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

0,5 ml suspensijas injekcijām pilnšļircē (stikls) ar aizbāzni (elastomērs brombutils) bez adatas, ar adatas apvalku (gumija) – iepakojumā pa 1 vai 10.

0,5 ml suspensijas injekcijām pilnšļircē (stikls) ar aizbāzni (elastomērs brombutils) ar 1 vai 2 atsevišķi pievienotām adatām un adatas apvalku (gumija) – iepakojumā pa 1 vai 10.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Norādījumi lietošanai

Pirms ievadīšanas visas parenterāli lietojamas zāles ir vizuāli jāpārbauda, vai nav svešu daļiņu piejaukums un/vai krāsas izmaiņas. Šādā gadījumā zāles ir jāiznīcina.

Vakcīnai jābūt viendabīgai, duļķainai, baltai suspensijai, kurā uzglabājot var veidoties nosēdumi. Pirms vakcīnas ievadīšanas pilnšļirce ir rūpīgi jāsakrata, lai veidotos viendabīga suspensija.

Adata jāpievieno pilnšļircei, viegli uzspiežot un pagriežot pa 90 grādiem.

Norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai citi izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Adatām pēc lietošanas nav jāuzliek aizsargapvalks.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SANOFI PASTEUR

14 Espace Henry Vallée

69007 Lyon, Francija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

16-0098

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17.05.2016

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2019. gada februāris

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

EQ PAGE 1

SASKAŅOTS ZVA 21-03-2019

EQ PAGE 1