Accupro

Apvalkotā tablete

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes

Kartona kastīte, Blisteris, N30
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 C.
Quinaprili hydrochloridum

UZMANĪBU!
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI

Maks. cenu diapazons

€ ar PVN

6.16 €

Zāļu produkta identifikators

99-0549-01

Zāļu reģistrācijas numurs

99-0549

Ražotājs

Godecke GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-DEC-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

20 mg

Zāļu forma

Apvalkotā tablete

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Pfizer Europe MA EEIG, Belgium

Informācija atjaunota

03.09.2019 14:58

Papildus informācija

Latvijas Zāļu reģistrs

Lejupielādēt lietošanas instrukciju

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Accupro 10 mg apvalkotās tabletes

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes

Quinaprilum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

- Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

- Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā var uzzināt:

Kas ir Accupro un kādam nolūkam tās lieto

Kas Jums jāzina pirms Accupro lietošanas

Kā lietot Accupro

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Accupro

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Accupro un kādam nolūkam tās lieto

Accupro pieder pie zāļu grupas, ko sauc par angiotensīnu konvertējošā enzīma (AKE) inhibitoriem. AKE inhibitori darbojas, paplašinot organisma asinsvadus, tādējādi samazinot asinsspiedienu tajos.

Tas tiek lietots, lai ārstētu augstu asinsspiedienu vai palīdzētu ārstēt sirds mazspēju.

2. Kas Jums jāzina pirms Accupro lietošanas

Nelietojiet Accupro šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret kvinaprilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Tā var izpausties kā nieze, izsitumi uz ādas vai apgrūtināta elpošana;

- ja Jums agrāk citu AKE inhibitoru lietošanas laikā ir bijusi angioedēma (sejas, mēles un kakla tūska, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu);

- ja Jums ir iedzimta vai idiopātiska angioedēma;

- ja esat grūtniece vairāk nekā 3 mēnešus. (Labāk izvairīties no Accupro lietošanas arī grūtniecības sākumā- skatīt sadaļu par grūtniecību);

- ja Jums ir dinamiska kreisā kambara obstrukcija;

- ja Jums ir cukura diabēts vai nieru darbības traucējumi un Jūs tiekat ārstēts ar aliskirēnu saturošām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai;

- ja Jūs lietojat sakubitrilu/valsartānu, zāles sirds mazspējas ārstēšanai.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Accupro lietošanas konsultējieties ar ārstu

ja Jums ir aortas atveres stenoze vai obstrukcija;

ja Jums ir sastrēguma sirds mazspēja, išēmiska sirds slimība vai cerebrovaskulāra slimība;

ja Jums ir smaga renīna atkarīga hipertensija vai ja Jums ir intravaskulāra šķidruma tilpuma samazināšanās;

ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai nieru mazspēja;

ja Jums tiek veikta hemodialīze („mākslīgā niere”) vai zema blīvuma lipoproteīnu aferēze (holesterīna izdalīšana no asinīm ar speciālu aparatūru);

ja Jums agrāk ir bijusi ar AKE inhibitoru lietošanu nesaistīta angioedēma;

ja Jums ir aknu darbības traucējumi;

ja Jums ir asinsvadu kolagenoze (kolagēna nogulsnes asinsvados);

ja Jums tiek veikta vai ir jāveic desensibilizācijas terapija, lai mazinātu alerģiju pret bišu vai lapseņu dzēlieniem;

ja Jums tiek veikta plaša ķirurģiska iejaukšanās (operācija) vai pielietota anestēzija;

ja Jums ir cukura diabēts;

ja Jūs lietojat diurētiskos līdzekļus, kāliju saturošus uztura bagātinātājus;

ja Jūs lietojat kādas no turpmāk minētajām zālēm, ko lieto paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai:

- angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) (ko sauc arī par sartāniem – piemēram, valsartāns, telmisartāns, irbesartāns), it īpaši, ja Jums ir ar diabētu saistīti nieru darbības traucējumi.

- aliskirēnu

ja Jūs lietojat zāles vai Jums ir veselības stāvoklis, kas var pazemināt nātrija līmeni asinīs.

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Accupro lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo tā lietošana šajā laikā var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam (skatīt sadaļu par grūtniecību).

Jūsu ārsts var regulāri pārbaudīt Jūsu nieru funkcijas, asinsspiedienu un elektrolītu (piemēram, kālija) līmeni asinīs.

Skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Accupro šādos gadījumos”.

Citas zāles un Accupro

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ir vairākas zāles, kas var savstarpēji mijiedarboties ar Accupro:

Tetraciklīni (antibiotiskie līdzekļi) un citas zāles, kas mijiedarbojas ar magniju

Anestēzijas līdzekļi ar hipotensīvu iedarbību

Litijs (izmanto dažu psihisku slimību ārstēšanai)

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tajā skaitā selektīvie ciklooksigenāzes-2 inhibitori (COX-2 inhibitori)

Injicējami zelta preparāti (piem., nātrija aurotiomalāts)

Allopurinols

Citostatiskie līdzekļi

Imūnsupresīvie līdzekļi

Sistēmiski lietojamie kortikosteroīdi

Prokaīnamīds

Alkohols

Barbiturāti

Narkotiskie līdzekļi

Diurētiskie līdzekļi (urīndzenošie līdzekļi) un citas zāles, kuras lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai

Kāliju aizturoši diurētiskie līdzekļi, kāliju saturoši uztura bagātinātāji vai kāliju saturoša sāls

Aliskirēns

Trimetoprims (antibakteriāls līdzeklis)

mTOR inhibitori (piem., temsirolīms)

DPP-IV inhibitori (piem., vildagliptīns) vai neprilizīna inhibitori (piem., racekadotrils)

Jūsu ārstam var būt nepieciešams mainīt Jūsu devu un/vai ievērot citus piesardzības pasākumus:

Ja Jūs lietojat angiotenzīna II receptoru blokatoru (ARB) vai aliskirēnu (skatīt arī informāciju apakšpunktā „Nelietojiet Accupro šādos gadījumos” un „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Accupro kopā ar uzturu

Accupro var lietot gan kopā ar ēdienu, gan starp ēdienreizēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Jums obligāti jāpastāsta savam ārstam, ja domājat, ka Jums iestājusies (vai varētu iestāties) grūtniecība. Parasti ārsts Jums ieteiks pārtraukt Accupro lietošanu pirms grūtniecības iestāšanās vai tiklīdz Jūs uzzināt, ka Jums iestājusies grūtniecība, kā arī ieteiks Accupro vietā lietot kādas citas zāles. Accupro lietošana nav ieteicama grūtniecības sākumā un to nedrīkst lietot pēc 3. grūtniecības mēneša, jo lietošana pēc 3. mēneša var nodarīt būtisku kaitējumu Jūsu bērnam.

Barošana ar krūti

Pastāstiet savam ārstam, ja barojat bērnu ar krūti vai gatavojaties to darīt. Tikko dzimuša zīdaiņa (dažas pirmās nedēļas pēc dzemdībām) un īpaši priekšlaicīgi dzimuša zīdaiņa barošana ar krūti nav ieteicama, ja lietojat Accupro.

Gadījumā, ja barojat ar krūti vecāku zīdaini, ārsts dos Jums padomu, kādi ir guvumi un riski, lietojot Accupro bērna barošanas ar krūti laikā, salīdzinot ar citiem ārstēšanas veidiem.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ievērojiet piesardzību, vadot transportlīdzekli vai apkalpojot mehānismu. Tabletes var ietekmēt Jūsu spēju droši vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus. Tās var Jums izsaukt reiboni vai nogurumu. Ja tas notiek, nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus un nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Accupro satur laktozi (viens no cukura veidiem). Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

3. Kā lietot Accupro

Hipertensijas (paaugstināta asinsspiediena) ārstēšanai ieteicamā sākuma deva ir 10 mg dienā, kas pakāpeniski var tikt palielināta līdz maksimālai devai 80 mg dienā.

Sirds mazspējas gadījumā, ja Jūs jau lietojat diurētiskos līdzekļus augsta asinsspiediena ārstēšanai, ja Jūs esat vecāks par 65 gadiem, vai ja Jums ir nieru slimība, sākuma deva tiek nozīmēta piesardzīgi un pakāpeniski var tikt palielināta līdz maksimālai devai 40 mg dienā.

Accupro nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam.

Accupro tabletes jālieto vienu vai divas reizes dienā. Neatkarīgi no tā, kādu devu ārsts Jums nozīmējis, vienmēr precīzi sekojiet ārsta norādījumiem un neizmainiet nozīmēto devu.

Tablete jānorij vesela, uzdzerot ūdeni, tās nedrīkst košļāt, dalīt un smalcināt.

Ja Jums ir kādi jautājumi, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Svarīgi, lai Jūs turpinātu zāļu lietošanu. Tās palīdzēs kontrolēt Jūsu asinsspiedienu.

Neatlieciet ārsta apmeklējumu līdz brīdim, kad tabletes jau būs beigušās.

Ja esat lietojis Accupro vairāk nekā noteikts

Pārāk daudz tablešu lietošana vienā reizē var likt Jums sajusties neveselam. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu vai dodieties pēc palīdzības tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļā.

Ja esat aizmirsis lietot Accupro

Neuztraucieties. Ja esat aizmirsis lietot paredzēto devu, izlaidiet to pavisam un lietojiet nākamo devu parastajā laikā.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Pārtrauciet Accupro lietošanu un griezieties pie ārsta pēc palīdzības, ja novērojat jebkuru no sekojošiem simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jums attīstās sejas, mēles un kakla pietūkums, kas izraisa apgrūtinātu elpošanu (angioedēma).

Ja Jūs novērojat spēcīgas sāpes vēderā, kas liek Jums justies slimam (kuņģa-zarnu trakta angioedēma).

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja pēc zāļu lietošanas novērojat jebkuru no sekojošiem simptomiem. Lai arī tie tiek novēroti ļoti reti, tie var būt nopietni.

Ja Jums attīstās spēcīgas sāpes kaklā vai čūlas mutē, īpaši, ja Jums ir nieru darbības traucējumi vai asinsvadu kolagenoze, Jums var nebūt pietiekams skaits balto asinsķermenīšu (neitropēnija/ agranulocitoze), kas var izraisīt paaugstinātu risku infekcijas un drudža attīstībai.

Ja Jūs novērojat sāpes krūškurvī, spiedošu sajūtu krūšu kurvī, sirdsklauves (neregulāru vai stipru sirdsdarbību), sēkšanu vai apgrūtinātu elpošanu.

Ja Jūs jūtaties nespēcīgs, īpaši, pieceļoties stāvus, tas var norādīt uz pārāk zemu asinsspiedienu (hipotensiju). Lielāka iespēja tam notikt ir tad, ja līdztekus Accupro Jūs lietojat diurētiskos līdzekļus (urīndzenošās tabletes), citas asinsspiedienu pazeminošas zāles, alkoholu vai ja Jums tiek veikta dialīze. Ja Jums parādās kāds no šiem simptomiem, atgulieties, kamēr simptomi pāriet.

Citas ļoti retas, bet nopietnas blakusparādības, ietver hepatītu jeb dzelteno kaiti (ādas un acu dzeltēšanu), aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatītu) un iespējamu trieku (roku, kāju vājums vai runas traucējumi).

Tālāk minētās blakusparādības novērotas pacientiem ar augstu asinsspiedienu, kuri ārstēti ar Accupro. Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Ietekme uz sirdi: sirdsklauves, stenokardija, tahikardija.

Ietekme uz Jūsu kuņģi un zarnu traktu: slikta dūša, vemšana, caureja, dispepsija, sāpes vēderā, sausums mutē vai rīklē, gāzu uzkrāšanās, izmainīta garšas sajūta, aizcietējums, mēles iekaisums, zarnu aizsprostojums, zarnu angioedēma, pankreatīts.

Ietekme uz Jūsu vispārējo veselību: sāpes krūtīs, nogurums, nespēks, drudzis, vispārēja tūska, perifēra tūska.

Ietekme uz Jūsu muskuļiem un kauliem: muguras sāpes, mialģija.

Ietekme uz Jūsu nervu sistēmu: reibonis, galvassāpes, parestēzija, miegainība, pārejošas išēmiskas lēkmes, līdzsvara traucējumi, ģībonis, cerebrovaskulāri traucējumi.

Ietekme uz Jūsu plaušām un elpošanu: klepus, rīkles iekaisums (faringīts), elpas trūkums, rinīts, sinusīts, augšējo elpošanas ceļu infekcija, bronhīts, eozinofīla pneimonija, bronhospazmas.

Ietekme uz Jūsu ādu: nieze, izsitumi, pastiprināta svīšana, angioedēma, nātrene, multiformā eritēma, pemfigus, psoriāzei līdzīgi izsitumi, Stīvensa - Džonsona sindroms, eksfoliatīvs dermatīts, matu izkrišana, epidermāla nekrolīze, ādas paaugstināta jutība uz gaismu. Ādas bojājumi var būt arī saistīti ar drudzi, muskuļu un locītavu sāpēm (mialģija, artralģija, artrīts), serozo audu iekaisumu un izmaiņām dažos laboratoriskajos rādījumos.

Ietekme uz Jūsu nierēm un urīnpūsli: nieru darbības traucējumi, urīnceļu infekcijas, proteīnūrija.

Ietekme uz Jūsu aknām: holestātiska dzelte, hepatīts.

Ietekme uz Jūsu asinsvadiem: zems asinsspiediens, asinsvadu paplašināšanās, ģībonis, asinsspiediena pazemināšanās strauji pieceļoties kājās.

Ietekme uz Jūsu asins un limfātisko sistēmu: neitropēnija, agranulocitoze, hemolītiska anēmija, trombocitopēnija.

Ietekme uz Jūsu acīm: ambliopija, neskaidra redze.

Ietekme uz Jūsu dzirdi: troksnis ausīs, vertigo.

Ietekme uz Jūsu imūnsistēmu: anafilaktoīdas reakcijas.

Ietekme uz medicīniskiem testiem: paaugstināts kreatinīna līmenis serumā, paaugstināts urīnvielas slāpekļa līmenis asinīs, samazināts hemoglobīns un hematokrīts, palielināts aknu fermentu daudzums, paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs, paaugstināts kālija līmenis asinīs, pazemināts nātrija līmenis asinīs.

Ietekme uz Jūsu garīgo veselību: bezmiegs, nervozitāte, depresija, apmulsums.

Ietekme uz Jūsu reproduktīvo sistēmu un krūtīm: impotence (nespēja/grūtības sasniegt erekciju vīriešiem).

Accupro var izraisīt izmaiņas Jūsu asinīs un Jūsu ārsts var veikt asins analīzes, lai to kontrolētu. Ja Jūs novērojat zilumu parādīšanos, jūtaties ļoti noguris vai, ja Jūs esat diabēta slimnieks un novērojat cukura līmeņa asinīs paaugstināšanos, izstāstiet to ārstam, lai nepieciešamības gadījumā veiktu asins analīzes.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Accupro

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Accupro satur

- Aktīvā viela: kvinaprils (Quinaprilum). Tabletes satur kvinaprila hidrohlorīdu devā, kas atbilst 10 mg vai 20 mg kvinaprila.

- Citas sastāvdaļas: magnija karbonāts, magnija stearāts, laktoze, želatīns, krospovidons, kandelillas vasks, balto opadriju OY-S-7331 (hidroksipropilmetilceluloze, hidroksipropilceluloze, titāna dioksīds, makrogols 400).

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

Ražotājs

Gödecke GmbH

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. 67035775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 08/2018.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv.

SASKAŅOTS ZVA 18-10-2018

PAGE

PAGE 1

99-0548/II/011; 99-0549/II/011; Pfleet 2018-0041765

Lejupielādēt zāļu aprakstu

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ACCUPRO 10 mg apvalkotās tabletes

ACCUPRO 20 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: Quinaprilum.

Tabletes satur kvinaprila hidrohlorīdu devās, kas atbilst 10 mg vai 20 mg kvinaprila (Quinaprilum).

Palīgvielas ar zināmu efektu:

Tabletes satur laktozi.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Arteriālā hipertensija

Kvinaprils indicēts hipertensijas ārstēšanai. Hipertensijas pacientiem kvinaprils ir efektīvs monoterapijas veidā vai kombinācijā ar tiazīdu grupas diurētiskiem līdzekļiem un bēta blokatoriem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Sastrēguma sirds mazspēja

Sastrēguma sirds mazspējas ārstēšanā kvinaprils ir efektīvs, lietots kombinācijā ar diurētiskiem līdzekļiem un/vai sirds glikozīdiem (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

Hipertensija:

Monoterapija. Ieteicamā sākuma deva pacientiem, kuri neārstējas ar diurētisku līdzekli, ir 10 mg vai 20 mg vienu reizi dienā. Devu, vadoties pēc klīniskā stāvokļa, var pacientam pielāgot (to dubultojot) līdz balstdevai 20 mg/dienā vai 40 mg/dienā, ko parasti lieto vienu reizi dienā, bet var arī dalīt divām lietošanas reizēm. Devas pielāgošanu veic ar 4 nedēļu intervāliem. Pastāvīgu asinsspiediena kontroli lielākai daļai pacientu nodrošina vienu reizi dienā lietota deva. Pacienti ir lietojuši līdz pat 80 mg kvinaprila dienā (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Kombinācija ar diurētisku līdzekli. Pacientiem, kuriem jāturpina ārstēšanās ar diurētisku līdzekli, ieteicamā kvinaprila sākuma deva ir 5 mg, kuru pēc tam pielāgo (kā iepriekš aprakstīts), kamēr sasniegta optimāla atbildes reakcija (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Sastrēguma sirds mazspēja

Kvinaprils indicēts kā papildu līdzeklis kombinācijā ar diurētiskiem līdzekļiem un/vai sirds glikozīdiem. Sastrēguma sirds mazspējas pacientiem ieteicamā sākuma deva ir 5 mg vienu vai divas reizes dienā, un sākot to lietot, vērīgi jāseko, vai pacientam nerodas simptomātiska hipotensija. Ja kvinaprila sākumdevu pacients labi panes, devu pielāgo līdz efektīvai devai, kas parasti ir 10 mg/dienā līdz 40 mg/dienā. To dala divās vienādās daļās un lieto līdztekus pārējām zālēm (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Farmakokinētiskie dati liecina, ka kvinaprila eliminācija ir atkarīga no nieru funkcionālā stāvokļa. Kvinaprila ieteicamā sākuma deva ir 5 mg pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir lielāks par 30 ml/min, un 2,5 mg pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir mazāks par 30 ml/min. Ja pacients pirmo devu labi panes, tad nākamajā dienā kvinaprilu var dot divas reizes dienā. Ja nerodas izteikta hipotensija un būtiski nepasliktinās nieru funkcijas, tad devu var ik nedēļu palielināt, vadoties pēc klīniskā stāvokļa un hemodinamiskās atbildes reakcijas (skatīt 4.3., 4.4., 4.5. un 5.1. apakšpunktu). Ieteicamās sākuma devas pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, atkarībā no klīniskajiem un farmakokinētiskajiem datiem, ir šādas:

Kreatinīna klīrenss

(ml/min)

Maksimālā ieteicamā sākumdeva

(mg)

> 60

30-60

10-30

< 10

10

5

2,5

*

* Pagaidām ir pārāk maz novērojumu, lai ieteiktu konkrētu devu šai pacientu grupai.

Gados vecāki cilvēki

Vecums kā tāds kvinaprila efektivitāti un lietošanas drošumu neietekmē. Tādēļ kvinaprila ieteicamā sākuma deva gados vecākiem pacientiem ir 10 mg reizi dienā, ko pēc tam pielāgo, kamēr iegūta optimāla atbildes reakcija.

Pediatriskā populācija

Pašlaik pieejamie dati ir aprakstīti 5.1. un 5.2. apakšpunktā, bet ieteikumi zāļu dozēšanai nav izstrādāti.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret kvinaprilu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu

Angioedēma anamnēzē, kas novērota citu AKE inhibitoru lietošanas laikā

Iedzimta vai idiopātiska angioedēma

Vienlaicīga lietošana ar sakubitrilu/valsartānu paaugstinātā angioedēmas rašanās riska dēļ.

Otrais un trešais grūtniecības trimestris (skatīt 4.4. un 4.6. apakšpunktu)

Kvinaprilu nedrīkst lietot pacientiem ar dinamisku kreisā kambara izplūdes obstrukciju

Pacientiem ar cukura diabētu vai nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min/1,73 m2) Accupro lietošana kopā ar aliskirēnu saturošām zālēm ir kontrindicēta (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Kvinaprils ar piesardzību lietojams pacientiem ar aortas atveres stenozi.

Paaugstinātas jutības reakcijas

Paaugstinātas jutības reakcijas var rasties pacientiem ar vai bez alerģijas vai bronhiālās astmas anamnēzē, piemēram, purpura, fotosensibilizācijas reakcija , nātrene, nekrotizējošs asinsvadu vai limfmezglu iekaisums, respirators distress, ieskaitot pneimonītu un plaušu tūsku, anafilaktiskas reakcijas.

Simptomātiska hipotensija

Nekomplicētas hipertensijas pacientiem simptomātiska hipotensija novērota reti. Hipertensijas pacientiem, kuri lieto kvinaprilu, hipotensijas rašanās biežums ir lielāks pacientiem ar intravaskulāra šķidruma tilpuma samazināšanos, piemēram, diurētiskas terapijas, ierobežota sāls daudzuma, dialīzes, caurejas vai vemšanas dēļ, vai kuriem ir smaga renīna atkarīgā hipertensija (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

Ja rodas simptomātiska hipotensija, pacients jānovieto guļus stāvoklī un, ja nepieciešams, intravenozas infūzijas veidā jāievada fizioloģiskais šķīdums. Pārejoša hipotensīva reakcija nav kontrindikācija turpmākajām devām, tomēr šādos gadījumos ir jāapsver nepieciešamība nozīmēt zemākas kvinaprila vai vienlaicīgi lietotā diurētiskā līdzekļa devas.

Pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju, kuriem pastāv pārmērīgas hipotensijas risks, kvinaprila terapiju jāuzsāk, lietojot ieteicamās devas stingrā medicīniskā uzraudzībā; šie pacienti rūpīgi jānovēro pirmo 2 ārstēšanas nedēļu laikā, kā arī jebkuras kvinaprila devas paaugstināšanas gadījumā.

Līdzīgi apsvērumi attiecas uz pacientiem ar išēmisku sirds vai cerebrovaskulāru slimību, kuriem pārmērīga asinsspiediena pazemināšanās var izraisīt miokarda infarktu vai insultu.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar nieru mazspēju, nieru funkcijas kontrole terapijas laikā jāveic, kā uzskata par atbilstošu, lai gan lielākoties nieru funkcija nemainās vai var uzlaboties.

Kvinaprilāta eliminācijas pusperiods ir pagarināts līdz ar kreatinīna klīrensa samazināšanos. Pacientiem ar kreatinīna klīrensu <60 ml/ min nepieciešama mazāka kvinaprila sākuma deva (skatīt 4.2. apakšpunktu). Šiem pacientiem deva jātitrē uz augšu, pamatojoties uz terapeitisko atbildes reakciju un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, lai gan sākotnējie pētījumi neliecina, ka kvinaprils izraisa tālāku nieru darbības pasliktināšanos.

Tā kā zāles nomāc renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas darbību, jutīgiem cilvēkiem var sagaidīt izmaiņas nieru darbībā. Pacientiem ar smagu sirds mazspēju, kuru nieru funkcija var būt atkarīga no renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas, ārstēšana ar kvinaprilu var būt saistīta ar oligūriju un/ vai progresējošu azotēmiju un retos gadījumos ar akūtu nieru mazspēju un/vai nāvi.

Klīniskos pētījumos hipertensīviem pacientiem ar vienpusēju vai abpusēju nieru artēriju stenozi dažiem pacientiem pēc AKE inhibitoru lietošanas tika novērots paaugstināts urīnvielas un kreatinīna līmenis serumā. Šis palielinājums gandrīz vienmēr bija atgriezenisks, pārtraucot AKE inhibitoru un/ vai diurētisko līdzekļu lietošanu. Šādiem pacientiem nieru darbība jākontrolē terapijas pirmajās nedēļās.

Dažiem hipertensijas vai sirds mazspējas pacientiem bez iepriekš diagnosticētas nieru slimības urīnvielas līmenis asinīs un kreatinīna līmenis serumā paaugstinājās (> 1,25 reizes pārsniedzot normas augšējo robežu), parasti šis palielinājums ir neliels un pārejošs, jo īpaši gadījumos, kad kvinaprils tiek lietots vienlaicīgi ar diurētiskiem līdzekļiem. Urīnvielas slāpekļa un kreatinīna līmeņa paaugstināšanās tika novērota attiecīgi 2% un 2% gadījumu hipertensīviem kvinaprila monoterapijas pacientiem un attiecīgi 4 % un 3 % gadījumu hipertensīviem kvinaprila/HHTZ terapijas pacientiem. Tā biežāk rodas pacientiem ar iepriekš pastāvošiem nieru darbības traucējumiem. Var būt nepieciešama kvinaprila un/ vai diurētisko līdzekļu devas samazināšana.

Nav pietiekamas pieredzes lietošanā pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna klīrenss <10 ml/ min), tādēļ šādiem pacientiem zāles neiesaka lietot.

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Ir pierādījumi, ka vienlaicīga AKE inhibitoru, angiotenzīna II receptoru blokatoru vai aliskirēna lietošana palielina hipotensijas, hiperkaliēmijas un pavājinātas nieru funkcijas (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku. Tādēļ RAAS dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, nav ieteicama (skatīt 4.5. un 5.1. apakšpunktu).

Ja dubultu blokādi izraisoša ārstēšana ir absolūti nepieciešama, to drīkst veikt vienīgi veselības aprūpes speciālista uzraudzībā un bieži un rūpīgi jākontrolē nieru funkcija, elektrolītu līmenis asinīs un asinsspiediens.

AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

Angioedēma

Ir ziņots par angioedēmas gadījumiem pacientiem, kuri ārstēti ar angiotenzīna konvertējošā enzīma inhibitoriem. Ja rodas balsenes stridors vai sejas, mēles un balss saišu angioedēma, zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc, pacients jāārstē saskaņā ar pieņemto medicīnisko aprūpi un rūpīgi jānovēro, kamēr pietūkums izzūd. Gadījumos, kad tūska skar seju un lūpas, stāvoklis parasti uzlabojas bez ārstēšanas, antihistamīna līdzekļi var būt noderīgi simptomu atvieglošanai. Angioedēma, kas izplatās uz balseni, var būt letāla. Gadījumos, kad tūska skar mēli, balss saites vai balseni un tas draud ar elpceļu obstrukciju, tūliņ jāveic situācijai atbilstoša neatliekamā terapija, kurā ietilpst, piemēram, adrenalīna šķīduma 1:1000 subkutāna ievadīšana (0,3-0,5 ml).

Pacientiem, kuriem agrāk bijusi ar AKE inhibitoru lietošanu nesaistīta angioedēma, var būt paaugstināts angioedēmas risks, lietojot AKE inhibitoru (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Vienlaicīga kvinaprila un sakubitrila/valsartāna lietošana ir kontrindicēta paaugstināta angioedēmas rašanās riska dēļ (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Sakubitrila/valsartāna lietošanu drīkst uzsākt ne ātrāk kā 36 stundas pēc pēdējās kvinaprila devas ieņemšanas. Gadījumā, ja sakubitrila/valsartāna lietošana ir pārtraukta, kvinaprila lietošanu drīkst uzsākt ne ātrāk kā 36 stundas pēc pēdējās sakubitrila/valsartāna devas ieņemšanas (skatīt 4.3. un 4.5. apakšpunktu). Vienlaicīga neprilizīna (NEP) inhibitoru (piem., racekadotrils) un AKE inhibitoru lietošana var paaugstināt angioedēmas rašanās risku (skatīt 4.5. apakšpunktu). Pacientiem, kas lieto kvinaprilu, nepieciešama rūpīga ieguvuma-riska attiecības izvērtēšana pirms uzsākt ārstēšanu ar NEP inhibitoriem (piem., racekadotrils).

Pacientiem, kas vienlaicīgi ārstējas ar mTOR (rapamicīna mērķmolekula zīdītājiem – mammalian target of rapamycin) inhibitoru (piem., temsirolimu) vai ar DPP-IV (dipeptidilpeptidāzes-IV) inhibitoru (piem., vildagliptīnu), var būt paaugstināts angioedēmas rašanās risks. Jāuzmanās, sākot mTOR inhibitora vai DPP-IV inhibitora kursu pacientam, kas jau lieto AKE inhibitoru.

Zarnu angioedēma

Ir saņemti ziņojumi par zarnu angioedēmas gadījumiem pacientiem, kuri ārstējušies ar AKE inhibitoriem. Pacientiem tas izpaudās ar vēdera sāpēm (ar vai bez sliktas dūšas vai vemšanas), dažos gadījumos anamnēzē nebija sejas angioedēmas un C-1 esterāzes līmenis bija normāls. Angioedēma tika diagnosticēta izmeklējumu laikā, ieskaitot vēdera dobuma datortomogrāfiju vai ultrasonogrāfiju, vai operācijas laikā un simptomi pazuda pēc AKE inhibitoru lietošanas pārtraukšanas. Zarnu angioedēma būtu jāietver diferenciāldiagnozē pacientiem ar sāpēm vēderā, kuri saņem AKE inhibitorus.

Etniskās atšķirības

Saņemti ziņojumi, ka melnādainiem pacientiem AKE inhibitoru lietošanas laikā angioedēma reģistrēta biežāk nekā pacientiem ar citādu ādas krāsu. Bez tam jāatzīmē, ka kontrolētos klīniskos pētījumos novērots, ka AKE inhibitoru ietekme uz asinsspiedienu melnādainiem pacientiem bija mazāk izteikta nekā pacientiem ar citādu ādas krāsu.

Neitropēnija/ agranulocitoze

AKE inhibitoru lietošana reti bijusi saistīta ar agranulocitozi un kaulu smadzeņu nomākumu pacientiem ar nekomplicētu hipertensiju, bet biežāk pacientiem ar nieru mazspēju, sevišķi tad, ja viņiem bijusi asinsvadu kolagenoze.

Kvinaprila lietošanas laikā reti ziņots par agranulocitozes attīstību. Pacientiem ar asinsvadu kolagenozi un/vai nieru slimību jākontrolē leikocītu skaits.

Desensibilizācija

Pacientiem, kuri saņem AKE inhibitorus insektu indes desensibilizācijas laikā, novērotas dzīvību apdraudošas anafilaktoīdas reakcijas. No šāda tipa reakcijām izdevās izvairīties, īslaicīgi pārtraucot AKE inhibitoru lietošanu, bet tās atkal atkārtojās pēc nejaušas atkārtotas vienlaicīgas lietošanas.

Hemodialīze un ZBL aferēze

Pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze, izmantojot augstas plūsmas poliakrilnitrila ("AN69") membrānas, ir ļoti liela iespēja rasties anafilaktoīdām reakcijām, ja tie ārstējas ar AKE inhibitoriem. Tādēļ no šādas kombinācijas ir jāizvairās vai nu izmantojot alternatīvu antihipertensīvo terapiju vai citas membrānas hemodialīzei. Līdzīgas reakcijas ir novērotas arī zema blīvuma lipoproteīnu aferēzes ar dekstrānsulfāta absorbentu laikā, tādēļ šo metodi nevajadzētu izmantot pacientiem, kuri tiek ārstēti ar AKE inhibitoriem.

Aknu darbības traucējumi

Kvinaprils kombinācijā ar diurētisko līdzekli piesardzīgi lietojams pacientiem ar aknu darbības traucējumiem vai progresējošu aknu slimību, jo nelielas izmaiņas šķidruma un elektrolītu balansā var veicināt aknu komas iestāšanos. Kvinaprila pārvēršanās par kvinaprilātu ir atkarīga no aknu esterāzes aktivitātes. Pacientiem ar alkohola izraisītu cirozi kvinaprilāta koncentrācija ir samazināta kvinaprila vājākas deesterifikācijas dēļ.

Reti AKE inhibitoru lietošana saistīta ar sindromu, kas sākas kā holestātiska dzelte un progresē līdz zibensātrai aknu nekrozei (dažos gadījumos ar letālu iznākumu). Pacientiem, kuriem AKE inhibitoru lietošanas laikā novēro dzelti vai izteikti paaugstinātu aknu fermentu līmeni, jāpārtrauc kvinaprila lietošana un jāsaņem atbilstoša medicīniska uzraudzība.

Klepus

Ziņots, ka AKE inhibitoru lietošanas laikā novērots klepus. Raksturīgi, ka klepus ir neproduktīvs, pastāvīgs un pāriet pēc terapijas pārtraukšanas. AKE inhibitoru izraisīts klepus jāņem vērā klepus diferenciāldiagnozē.

Ķirurģiska iejaukšanās/ anestēzija

Pacientiem, kuriem tiek veikta liela ķirurģiska iejaukšanās vai izmantota anestēzija ar hipotensiju izraisošām zālēm, kvinaprils var bloķēt angiotenzīna II veidošanos, kompensatoriski atbrīvojoties renīnam. Ja šī darbības mehānisma dēļ rodas hipotensija, to var koriģēt ar šķidruma ievadīšanu (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Hiperkaliēmija

Pacientiem, kuri lieto kvinaprilu monoterapijā, var būt paaugstināts kālija līmenis serumā. Kvinaprila lietošana kombinācijā ar kāliju aizturošiem diurētiskiem līdzekļiem vai citām zālēm, kuras var paaugstināt kālija līmeni, jāuzsāk ar piesardzību, jo pastāv pastiprināts hiperkaliēmijas rašanās risks, un pacientam bieži jāpārbauda kālija līmenis serumā (skatīt 4.5 apakšpunktu “Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi”). Lietojot vienlaicīgi ar tiazīdu grupas diurētiskiem līdzekļiem, kvinaprils var samazināt šo diurētisko līdzekļu radīto hipokaliēmiju.

Hiponatriēmija un nepietiekamas antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms (SIADH)

Nepietiekamas antidiurētiskā hormona sekrēcijas sindroms (SIADH) un no tā izrietošā hiponatriēmija ir novērota pacientiem, kuri ārstēti ar AKE inhibitoriem. Gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem, kuriem ir hiponatriēmijas risks, ieteicams regulāri kontrolēt nātrija līmeni serumā.

Pacienti ar cukura diabētu

Cukura diabēta pacientiem AKE inhibitori var paaugstināt insulīna jutību, un tie tiek saistīti ar hipoglikēmijas gadījumiem pacientiem, kuri ārstēti ar perorāliem hipoglikēmiskiem līdzekļiem vai ar insulīnu. AKE inhibitoru lietošanas pirmajā mēnesī jāveic rūpīga glikozes līmeņa kontrole (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Grūtniecība

Grūtniecības laikā nav ieteicams sākt AKE inhibitoru lietošanu. Pacientēm, kuras plāno grūtniecību, līdzšinējā AKE inhibitoru terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvo terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka AKE inhibitoru lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir diagnosticēta grūtniecība, AKE inhibitoru lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija (skatīt 4.3. un 4.6. apakšpunktu).

Laktoze

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes/galaktozes malabsorbciju.

4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tetraciklīni un citas zāles, kas mijiedarbojas ar magniju:

Kvinaprila tablešu sastāvā esošais magnija karbonāts veseliem brīvprātīgajiem samazināja tetraciklīna absorbciju par aptuveni 28-37 %. Šāda zāļu mijiedarbība jāņem vērā, nozīmējot vienlaicīgi kvinaprilu un tetraciklīnu.

Vienlaicīga diurētisko līdzekļu lietošana

Diurētisko līdzekļu lietotājiem, īpaši tiem, kuriem diurētiskā terapija uzsākta nesen, reizēm pēc kvinaprila lietošanas uzsākšanas var rasties izteikta asinsspiediena samazināšanās. Kvinaprila pirmās devas hipotensīvo efektu var mazināt, pārtraucot diurētiskā līdzekļa lietošanu dažas dienas pirms kvinaprila lietošanas uzsākšanas. Ja diurētisko līdzekļu lietošanu nav iespējams pārtraukt, jāsamazina kvinaprila sākuma deva. Pacientiem, kuriem diurētisko līdzekļu lietošana tiek turpināta, jānodrošina mediķu uzraudzība līdz 2 stundām pēc pirmās kvinaprila devas lietošanas (skatīt 4.2. un 4.4. apakšpunktu).

Kālija līmeni serumā paaugstinošie līdzekļi

Kvinaprils ir AKE inhibitors, kas, pazeminot aldosterona līmeni, var izraisīt vieglu kālija līmeņa serumā paaugstināšanos.

Vienlaicīga kāliju aizturošo diurētisko līdzekļu, kāliju saturošu uztura bagātinātāju, kālija sāļu vai citu zāļu, kuras var paaugstināt kālija līmeni serumā, lietošana jāveic ar piesardzību un jākontrolē kālija līmenis serumā (skatīt 4.4. apakšpunktu). Gados vecākiem pacientiem vai pacientiem, kuriem ir traucēta nieru darbība, AKE inhibitora vienlaicīga lietošana ar sulfametoksazolu/trimetoprimu tika saistīta ar smagas pakāpes hiperkaliēmiju, kuru varētu būt izraisījis trimetoprims. Tādējādi kvinaprilu un trimetoprimu saturošas zāles vienlaicīgi jālieto piesardzīgi un attiecīgi jākontrolē kālija līmenis serumā.

Ķirurģiska iejaukšanās/ anestēzija

Lai gan nav pieejami dati, kas norādītu uz mijiedarbību starp kvinaprilu un anestēzijas līdzekļiem ar hipotensīvu efektu, jāievēro piesardzība, ja pacientiem tiek veiktas plašas operācijas vai anestēzija, jo AKE inhibitori sekundāri bloķē angiotenzīna II veidošanos, kompensatori atbrīvojoties renīnam. Šī darbības mehānisma dēļ var rasties hipotensija, ko var koriģēt ar šķidruma ievadīšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Litijs

Pacientiem, kuri vienlaicīgi lietojuši litiju un AKE inhibitorus, novērota litija līmeņa paaugstināšanās serumā un litija toksiskie simptomi, jo abu šo zāļu darbības rezultātā pastiprināti izvadās nātrijs. Kombinējot šīs zāles, jābūt piesardzīgiem un bieži jāpārbauda litija līmenis serumā. Ja vienlaicīgi tiek lietots arī diurētiskais līdzeklis, litija toksiskums pieaug.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, tajā skaitā selektīvie ciklooksigenāzes-2 inhibitori

Gados vecākiem pacientiem un pacientiem ar intravaskulāra šķidruma tilpuma samazināšanos (ieskaitot pacientus, kuri lieto diurētiskos līdzekļus) vai pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem, AKE inhibitoru, tai skaitā kvinaprila, vienlaicīga lietošana ar nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NSPIL), ieskaitot ciklooksigenāzes-2 (COX-2) inhibitorus, var izraisīt nieru funkcijas pavājināšanos, līdz pat iespējamai akūtai nieru mazspējai. Šī iedarbība parasti ir atgriezeniska. Pacientiem, kuri saņem kvinaprilu un NSPIL regulāri jāpārbauda nieru darbība.

Dažiem pacientiem nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana var samazināt AKE inhibitoru antihipertensīvo efektu. Turklāt ir aprakstīta NSPIL un AKE inhibitoru papildus ietekme paaugstināt kālija līmeni serumā.

Citas zāles, kas var izraisīt angioedēmu.

Pacientiem, kas vienlaicīgi ārstējas ar mTOR inhibitoru (piem., temsirolimu) vai ar DPP-IV inhibitoru (piem., vildagliptīnu), var būt paaugstināts angioedēmas rašanās risks. Jāuzmanās, sākot mTOR inhibitora vai DPP-IV inhibitora kursu pacientam, kas jau lieto AKE inhibitoru.

NEP inhibitori

Vienlaicīga kvinaprila un sakubitrila/valsartāna lietošana ir kontrindicēta, jo vienlaicīga neprilizīna (NEP) un AKE inhibīcija var paaugstināt angioedēmas rašanās risku. Sakubitrila/valsartāna lietošanu drīkst uzsākt ne ātrāk kā 36 stundas pēc pēdējās kvinaprila devas ieņemšanas. Kvinaprila lietošanu drīkst uzsākt ne ātrāk kā 36 stundas pēc pēdējās sakubitrila/valsartāna devas ieņemšanas (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu). Vienlaicīga citu NEP inhibitoru (piem., racekadotrils) un kvinaprila lietošana var paaugstināt angioedēmas rašanās risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Zelts

Reti ziņots par nitritoīdām reakcijām (simptomi ir sejas piesārtums, slikta dūša, vemšana un hipotensija) pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem ārstēšanu ar injicējamu zeltu (piemēram, nātrija aurotiomalātu) un AKE inhibitoriem.

Allopurinols, citostatiskie un imūnsupresīvie līdzekļi, sistēmiski lietojamie kortikosteroīdi vai prokaīnamīds

Vienlaicīga lietošana ar AKE inhibitoriem var izraisīt paaugstinātu leikopēnijas risku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Alkohols, barbiturāti, narkotiskie līdzekļi

Var pastiprināties ortostatiskā hipotensija.

Citi antihipertensīvie līdzekļi

Var būt papildus iedarbība vai efekta pastiprināšanās.

Citi līdzekļi

80 mg kvinaprila lietošana vienlaicīgi ar atorvastatīnu devās pa 10 mg dienā atkārtoti, būtiski neietekmēja atorvastatīna stabilās fāzes farmakokinētiskos parametrus.

Antacīdie līdzekļi

Antacīdie līdzekļi var samazināt kvinaprila biopieejamību.

Pretdiabēta līdzekļi (perorālie hipoglikēmiskie līdzekļi un insulīns)

Pacientiem ar cukura diabētu AKE inhibitori var pastiprināt insulīna jutīgumu un ir saistīti ar hipoglikēmiju pacientiem, kuri ārstēti ar perorāliem pretdiabēta līdzekļiem un insulīnu. Jāveic rūpīga glikozes līmeņa kontrole, īpaši AKE inhibitoru pirmā lietošanas mēneša laikā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde

Klīniskie dati liecina, ka renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmas (RAAS) dubulta blokāde, lietojot kombinācijā AKE inhibitorus, angiotenzīna II receptoru blokatorus vai aliskirēnu, ir saistīta ar palielinātu tādu nevēlamo blakusparādību kā hipotensija, hiperkaliēmija un pavājināta nieru funkcija (ieskaitot akūtu nieru mazspēju) risku, salīdzinot ar vienu zāļu, kas ietekmē RAAS, lietošanu (skatīt 4.3., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Nelietot vienlaicīgi aliskirēnu un kvinaprilu pacientiem ar cukura diabētu un pacientiem ar nieru darbības traucējumiem (GFĀ < 60 ml/min./1,73 m2).

4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pirmajā grūtniecības trimestrī AKE inhibitoru lietošana nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu). AKE inhibitoru lietošana ir kontrindicēta otrajā un trešajā grūtniecības trimestrī (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Nav pārliecinošu epidemioloģisku pierādījumu par AKE inhibitoru lietošanas teratogēniskuma risku pirmajā grūtniecības trimestrī, tomēr nedaudz paaugstinātu risku nevar izslēgt. Pacientēm, kuras plāno grūtniecību, līdzšinējā AKE inhibitoru terapija jāmaina pret alternatīvu antihipertensīvu terapiju ar vispāratzītu drošuma raksturojumu lietošanai grūtniecības laikā, ja vien turpmāka AKE inhibitoru lietošana netiek uzskatīta par būtisku. Tiklīdz ir konstatēta grūtniecība, AKE inhibitoru lietošana nekavējoties jāpārtrauc un, ja nepieciešams, jāsāk alternatīva terapija.

Ir zināms, ka ārstēšana ar AKE inhibitoriem lietošana otrā un trešā grūtbiecības trimestra laikā izraisa fetotoksiskumu cilvēkiem (pavājinātas nieru funkcijas, oligohidramniju, galvaskausa pārkaulošanās kavēšanu) un neonatālu toksiskumu (nieru mazspēju, hipotensiju, hiperkaliēmiju) (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Ja, sākot ar otro grūtniecības trimestri, paciente lietojusi AKE inhibitoru, ieteicams veikt augļa nieru funkciju un galvaskausa ultraskaņas izmeklējumus. Zīdaiņi, kuru mātes lietojušas AKE inhibitorus, rūpīgi jāuzrauga hipotensijas riska dēļ (skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nedaudzie farmakokinētiskie dati liecina par nelielu koncentrāciju mātes pienā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Lai gan šāda koncentrācija nešķiet klīniski nozīmīga, kvinaprilu nav ieteicams lietot, barojot ar krūti priekšlaicīgi dzimušus zīdaiņus un visus zīdaiņus dažu pirmo nedēļu laikā pēc dzemdībām, jo pastāv hipotētisks risks, ka zāles var ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmas un nieru darbību, kā arī tāpēc, ka nav pietiekamas pieredzes par zāļu lietošanu klīniskajā praksē.

Barojot ar krūti vecākus zīdaiņus, kvinaprila lietošana var tikt apsvērta, ja šāds terapijas veids ir nepieciešams mātei un ja bērnu rūpīgi novēro, sekojot, vai nerodas blakusparādības.

4.7. Zāļu ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Zāļu lietošana, it īpaši terapijas sākumā, var pavājināt spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Ļoti bieži (≥1/10)

Bieži (≥1/100 līdz <1/10)

Retāk (≥1/1000 līdz <1/100)

Reti (≥1/10000 līdz <1/1000)

Ļoti reti (≤1/10000)

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Klīniskos pētījumos visbiežāk novērotās blakusparādības bija galvassāpes (7,2 %), reibonis (5,5 %), klepus (3,9 %), nespēks (3,5 %), rinīts (3,2 %), slikta dūša un/vai vemšana (2,8 %) un mialģija (2,2 %).

Orgānu sistēma

Sastopamības biežums

Nevēlamās blakusparādības

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Nav zināmi

Agranulocitoze, hemolītiska anēmija, neitropēnija, trombocitopēnija

Imūnās sistēmas traucējumi

Nav zināmi

Anafilaktoīdas reakcijas

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Bieži

Hiperkaliēmija

Nav zināmi

Hiponatriēmija (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bezmiegs

Retāk

Apmulsums, depresija, nervozitāte

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis, galvassāpes, parestēzija

Retāk

Pārejošas išēmiskas lēkmes, miegainība

Reti

Līdzsvara traucējumi, ģībonis

Nav zināmi

Insults

Acu bojājumi

Retāk

Ambliopija

Ļoti reti

Neskaidra redze

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk

Reibonis, troksnis ausīs

Sirds funkcijas traucējumi

Retāk

Miokarda infarkts, stenokardija, tahikardija, sirdsklauves

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Hipotensija

Retāk

Vazodilatācija

Nav zināmi

Ortostatiska hipotensija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Elpas trūkums, klepus

Retāk

Sausums rīklē

Reti

Eozinofīla pneimonija

Nav zināmi

Bronhospazmas.

Atsevišķos gadījumos angioedēmas izraisīts augšējo elpceļu nosprostojums (var būt letāls)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Vemšana, caureja, dispepsija, sāpes vēderā, slikta dūša

Retāk

Meteorisms, sausums mutē

Reti

Mēles iekaisums, aizcietējums, izmainīta garšas sajūta,

Ļoti reti

Ileuss, zarnu angioedēma

Nav zināmi

Pankreatīts*

Aknu un/vai žultsizvades sistēmas traucējumi

Nav zināmi

Hepatīts, holestātiska dzelte

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk

Angioedēma, izsitumi, nieze, pastiprināta svīšana

Reti

Multiformā eritēma, pemphigus, nātrene

Ļoti reti

Psoriāzei līdzīgs dermatīts

Nav zināmi

Stīvensa - Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze, eksfoliatīvs dermatīts, alopēcija, fotosensibilizācija.

Ādas bojājumi var būt arī saistīti ar drudzi, muskuļu un locītavu sāpēm (mialģija, artralģija, artrīts), asinsvadu iekaisumu (vaskulīts), audu serozo iekaisumu un izmaiņām dažos laboratoriskajos rādījumos (eozinofīlija, leikocitoze un/ vai paaugstināts antinukleāro antivielu līmenis vai palielināts eritrocītu grimšanas ātrums

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Muguras sāpes, mialģija

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Retāk

Nieru darbības traucējumi, proteīnūrija,

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Retāk

Erektīlā disfunkcija

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži

Nogurums, nespēks, sāpes krūtīs

Retāk

Vispārēja tūska, perifēra tūska, drudzis

Izmeklējumi

Bieži

Paaugstināts kreatinīna līmenis serumā, paaugstināts urīnvielas slāpekļa** līmenis asinīs

Nav zināmi

Samazināts hemoglobīna līmenis, samazināts hematokrīts,

samazināts hematokrīts un WCXC, kā arī paaugstināts aknu enzīmu un bilirubīna līmenis serumā. Pacientiem ar iedzimtu G-6-PDH deficītu atsevišķos gadījumos ziņots par hemolītisko anēmiju

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Faringīts, rinīts

Retāk

Bronhīts, augšējo elpošanas ceļu iekaisums, urīnceļu infekcija, sinusīts

* Ziņots par pankreatīta gadījumiem pacientiem, kuri ārstēti ar AKE inhibitoriem; dažos gadījumos ar letālu iznākumu.

** Šāds palielinājums biežāk rodas pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto diurētiskos līdzekļus, nekā kvinaprila monoterapijas pacientiem. Šis novērotais palielinājums bieži mainīsies, turpinot terapiju.

Citu AKE inhibitoru lietošanas laikā ziņots par vaskulītu un ginekomastiju un nevar izslēgt, ka šīs nevēlamās blakusparādības ir specifiskas visai zāļu grupai.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām . Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: HYPERLINK "http://www.zva.gov.lv" www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Perorāli ievadītā kvinaprila LD50 pelēm un žurkām svārstās robežās no 1440 mg/kg līdz 4280 mg/kg.

Specifiska ārstēšana kvinaprila pārdozēšanas gadījumā nav zināma. Sagaidāms, ka galvenās klīniskās izpausmes būs smagas hipotensijas izraisītie simptomi, kas jāārstē ar iv infūzijām šķidruma tilpuma palielināšanai.

Ārstēšana ir simptomātiska un uzturoša, saskaņā ar vispārpieņemto medicīnisko aprūpi.

Hemodialīze un peritoneālā dialīze praktiski neietekmē kvinaprila un kvinaprilāta elimināciju.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: AKE inhibitori, ATĶ kods: C09AA06

Kvinaprila hidrohlorīds ir kvinaprila sāls, sulfhidrilgrupu nesaturoša AKE inhibitora kvinaprilāta etilesteris.

10 mg-40 mg kvinaprila lietošana pacientiem ar vieglu un mērenu hipertensiju pazemina asinsspiedienu kā sēdus, tā stāvus, pie tam minimāli iespaidojot sirds darbības frekvenci. Hipotensīvā iedarbība sākas 1 stundas laikā un maksimālo izpausmi parasti sasniedz 2 līdz 4 stundas pēc devas lietošanas. Daļai pacientu pilnīgs hipotensīvais efekts iestājas pēc 2 nedēļu ilgas ārstēšanās. Lietojot ieteicamās devas, lielākai daļai pacientu hipotensīvais efekts saglabājas 24 stundas pēc devas lietošanas un turpina pieturēties ilglaicīgas terapijas gaitā.

Hemodinamikas pētījumos hipertensijas pacientiem konstatēts, ka kvinaprila izraisītais asinsspiediena pazeminājums saistās ar kopējās perifērās pretestības un nieru asinsvadu pretestības samazināšanos, bet sirds darbības frekvence, sirds indekss, asinsrite nierēs, GFR un filtrācijas frakcija mainās maz vai vispār nemainās.

Terapija kombinācijā ar tiazīdu grupas diurētisko līdzekli un/vai beta adrenoblokatora pievienošana pastiprina kvinaprila hipotensīvo efektu, pazeminot asinsspiedienu vairāk nekā tad, ja šīs zāles lieto monoterapijas veidā.

Terapeitiskā iedarbība gados vecākiem cilvēkiem (≥ 65 gadus veciem) un gados jaunākiem pieaugušiem pacientiem, lietojot tādas pašas dienas devas, neatšķiras, pie tam gados vecākiem cilvēkiem nav arī vairāk blakusparādību.

Kvinaprila terapija pacientiem ar sastrēguma sirds mazspēju samazina perifēro vaskulāro pretestību, vidējo arteriālo spiedienu, sistolisko un diastolisko asinsspiedienu un spiedienu plaušu kapilāros un palielina sirds minūtes tilpumu.

No 149 pacientiem, kam veikta selektīva vainagartēriju šuntēšana, tiem, kuri ārstējās ar 40 mg kvinaprila dienā, 1 gada laikā pēc operācijas novērots mazāks išēmijas epizožu skaits nekā pacientiem, kuri saņēma placebo.

Pacientiem ar verificētu koronāro sirds slimību (KSS) bez manifestas hipertensijas vai sirds mazspējas vērtējot endotēlija funkciju traucējumu pakāpi vainagartērijās un augšdelma artērijās, konstatēts, ka kvinaprila ietekmē endotēlija funkcijas uzlabojas.

Kvinaprila labvēlīgās ietekmes pamatā ir mehānismi, kuru rezultātā palielinās slāpekļa oksīda piegāde. Endotēlija disfunkcija tiek uzskatīta par būtisku patofizioloģisko mehānismu KSS patoģenēzē. Endotēlija funkciju normalizācijas klīniskā nozīme pagaidām nav zināma.

Darbības mehānisms

Kvinaprils tiek strauji deesterificēts par kvinaprilātu (galveno metabolītu kvinaprila diacīdu), kurš, kā noskaidrots pētījumos ar cilvēkiem un dzīvniekiem, ir AKE spēcīgs inhibitors. AKE ir peptidil-dipeptidāze, kas katalizē angiotenzīna I pārvēršanos par vazokonstriktīvu vielu - angiotenzīnu II, kurš kontrolē asinsvadu stāvokli un iedarbojas ar daudzu dažādu mehānismu starpniecību, tostarp stimulē aldosterona sekrēciju virsnieru garozā. Kvinaprila darbības pamatā cilvēka un dzīvnieku organismā ir cirkulējošā un audu AKE inhibīcija, tādējādi nomācot vazopresoro aktivitāti un aldosterona sekrēciju. Zūdot angiotenzīna II negatīvai atgriezeniskai ietekmei uz renīna sekrēciju, pieaug plazmas renīna aktivitāte (PRA).

Par galveno hipotensīvās darbības mehānismu tiek uzskatīta kvinaprila ietekme uz renīna-angiotenzīna-aldosterona sistēmu, tomēr kvinaprils pazemina asinsspiedienu arī hipertonijas pacientiem ar zemu renīna līmeni. Kvinaprils monoterapijā bija efektīvs visu pārbaudīto rasu cilvēkiem, lai gan melnādainiem cilvēkiem (kuriem pārsvarā ir zems renīna līmenis) tas bija nedaudz mazāk efektīvs nekā pārējo rasu pārstāvjiem. AKE ir identisks kinināzei II – enzīmam, kurš noārda bradikinīnu – peptīdu ar spēcīga vazodilatatora īpašībām. Vai bradikinīna līmeņa pieaugumam ir nozīme kvinaprila terapeitiskajā iedarbībā, pagaidām nav noskaidrots.

Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēts, ka kvinaprila hipotensīvais efekts saglabājas ilgāk nekā tā inhibējošā ietekme uz cirkulējošo AKE, turpretim tā inhibējošai ietekmei uz audu AKE piemīt ciešāka korelācija ar hipotensīvā efekta ilgumu.

AKE inhibitori, arī kvinaprils, var pastiprināt jutību pret insulīnu.

Randomizētā klīniskā pētījumā 112 bērniem un pusaudžiem ar hipertensiju vai paaugstinātu asinsspiedienu, lietojot kvinaprilu 8 nedēļas devās pa 2,5, 5, 10 un 20 mg (2 nedēļas dubultmaskēts pētījums un 6 nedēļas pagarinājuma pētījums), netika sasniegts primārais mērķa rezultāts- diastoliskā spiediena samazināšanās pēc 2 nedēļu lietošanas.

Sistoliskajam asinsspiedienam (sekundārais efektivitātes mērķa kritērijs) 2. nedēļā bija tikai statistiski nozīmīga lineāra devas atkarīga atbildes reakcija uz ārstēšanu ar būtisku atšķirību starp kvinaprila devu 20 mg dienā un placebo.

Kvinaprila ietekme ilgtermiņā uz augšanu, pubertāti un vispārējo attīstību nav pētīta.

Divos lielos nejaušinātos, kontrolētos klīniskajos pētījumos ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) un VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes) tika pētīta AKE inhibitoru lietošana kombinācijā ar angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

ONTARGET pētījumā piedalījās pacienti, kuriem anamnēzē ir sirds-asinsvadu sistēmas vai cerebrovaskulāra slimība, vai 2. tipa cukura diabēts ar pierādījumiem par mērķorgāna bojājumu. VA NEPHRON-D pētījumā piedalījās pacienti ar 2. tipa cukura diabētu un diabētisku nefropātiju.

Šajos pētījumos nenovēroja nozīmīgu un labvēlīgu ietekmi uz nieru un/vai sirds-asinsvadu sistēmas iznākumiem un mirstību, savukārt novēroja palielinātu hiperkaliēmijas, akūtu nieru bojājumu un/vai hipotensijas rašanās risku, salīdzinot ar monoterapiju. Ņemot vērā šo zāļu līdzīgās farmakodinamiskās īpašības, šie rezultāti attiecināmi arī uz citiem AKE inhibitoriem un angiotenzīna II receptoru blokatoriem.

Tādēļ AKE inhibitorus un angiotenzīna II receptoru blokatorus nedrīkst vienlaicīgi lietot pacientiem ar diabētisku nefropātiju.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bija pētījums, kurā tika pētīts ieguvums no aliskirēna pievienošanas papildus standarta ārstēšanai ar AKE inhibitoru vai angiotenzīna II receptoru blokatoru pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un hronisku nieru slimību, sirds-asinsvadu sistēmas slimību vai abām šīm slimībām kopā. Pētījums tika priekšlaicīgi pārtraukts palielināta nevēlamu iznākumu riska dēļ. Aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, skaitliski biežāk novēroja kardiovaskulāras nāves un insulta gadījumus, un aliskirēna grupā, salīdzinot ar placebo grupu, biežāk ziņoja par nevēlamām blakusparādībām un interesējošām nopietnām nevēlamām blakusparādībām (hiperkaliēmiju, hipotensiju un nieru darbības traucējumiem).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc lietošanas per os maksimālo koncentrāciju plazmā kvinaprils sasniedz stundas laikā. Spriežot pēc kvinaprila un tā metabolītu daudzuma urīnā, uzsūcas apmēram 60 % kvinaprila. 39 % no per os ieņemtās devas asinīs atrodami kvinaprilāta formā. Kvinaprila eliminācijas pusperiods ir apmēram viena stunda. Maksimālo kvinaprilāta koncentrāciju plazmā novēro aptuveni divas stundas pēc kvinaprila lietošanas. Kvinaprilāts izdalās galvenokārt nieru ekskrēcijas ceļā, un tā efektīvas akumulācijas pusperiods ir aptuveni trīs stundas. Ap 97 % asinīs cirkulējošā kvinaprila un kvinaprilāta ir saistīti ar proteīniem.

Pacientiem ar nieru mazspēju kvinaprilāta eliminācijas pusperiods pieaug līdztekus kreatinīna klīrensa samazinājumam. Farmakokinētiskie pētījumi ar termināliem nieru slimniekiem, kas tiek ārstēti ar hronisku hemodialīzi vai ilgstoši ambulatoros apstākļos veiktu peritoneālo dialīzi, liecina, ka dialīze gandrīz neietekmē kvinaprila un kvinaprilāta elimināciju. Starp kvinaprilāta klīrensu no plazmas un kreatinīna klīrensu pastāv lineāra korelācija. Kvinaprilāta eliminācija ir pavājināta arī gados vecākiem (≥ 65 gadus veciem) pacientiem, cieši korelējot ar nieru funkcionālo stāvokli (skatīt 4.2. apakšpunktu “Devas un lietošanas veids”).

Pētījumos ar žurkām konstatēts, ka kvinaprils un tā metabolīti neiet cauri hematoencefāliskai barjerai.

Farmakokinētika gados vecākiem cilvēkiem

Gados vecākiem cilvēkiem ir lielāks kvinaprilāta AUC un augstākas maksimālās koncentrācijas nekā gados jaunākiem pacientiem, kas drīzāk saistīts ar nieru funkciju pavājināšanos nevis ar vecumu kā tādu. Kontrolētos un nekontrolētos pētījumos, kuros 21 % pacientu bija 65 gadus veci vai vecāki, zāļu iedarbīguma un drošības ziņā netika atklātas atšķirības starp gados vecākiem un jaunākiem pacientiem. Tomēr nevar izslēgt, ka daļai gados vecāku cilvēku varētu būt lielāka jutība pret zālēm.

Kvinaprila farmakokinētika bērniem

Kvinaprila farmakokinētika ir pētīta vienreizējas devas pētījumā (0,2 mg/kg) 24 bērniem vecumā no 2,5 mēnešiem līdz 6,8 gadiem, un vairāku devu pētījumā (0,016-0,468 mg/kg) 38 bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem ar vidējo svaru 66-98 kg.

Tāpat kā pieaugušajiem kvinaprils ātri tika pārvērsts par kvinaprilātu. Kvinaprilāta koncentrācija parasti sasniedza maksimumu 1 līdz 2 stundas pēc devas lietošanas un samazinājās ar eliminācijas pusperiodu vidēji 2,3 stundas. Zīdaiņiem un maziem bērniem iedarbība pēc vienreizējas 0,2 mg/kg devas ir līdzīga tai, ko novēroja pieaugušiem pēc vienreizējas 10 mg devas. Atkārtotu devu pētījumā skolas vecuma bērniem un pusaudžiem kvinaprilāta AUC un Cmax vērtības palielinājās lineāri, palielinot kvinaprila devu miligramos uz kg ķermeņa svara.

Barošana ar krūti:

Sešām ar krūti barojošām sievietēm pēc 20 mg kvinaprila vienreizējas devas lietošanas zāļu koncentrācijas attiecība pienā un asins plazmā (P/P) bija 0,12. Kvinaprils netika konstatēts mātes pienā 4 stundas pēc devas uzņemšanas. Kvinaprilāta līmenis mātes pienā nebija nosakāms (<5 µg/L) nevienā no laikposmiem. Aprēķināts, ka zīdainis saņemtu aptuveni 1,6 % no mātes svara atkarīgas kvinaprila devas.

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Kanceroģenēze, mutaģenēze, fertilitātes traucējumi

104 nedēļas pēc kārtas ievadot kvinaprila hidrohlorīdu pelēm 75 mg/kg dienā un žurkām 100 mg/kg dienā (proti, devā, kas attiecīgi 50 un 60 reizes pārsniedz maksimālo dienas devu cilvēkam), kancerogēna ietekme netika konstatēta. Ne kvinaprilam, ne kvinaprilātam neparādījās mutagēnas īpašības Eimsa testā ar baktērijām, kas izdarīts gan ar, gan bez metaboliskas aktivācijas. Kvinaprilam netika konstatēta negatīva ietekme arī ģenētiskā toksiskuma izpētē, kurā pārbaudītas punktmutācijas zīdītāju šūnās in vitro, pāra hromatīdu apmaiņa zīdītāju šūnu kultūrā, mikrokodoliņu tests pelēm, hromosomu aberācija plaušu šūnu V79 kultūrā in vitro un in vivo citoģenētisks tests žurku kaulu smadzenēs. Žurkām ievadot līdz 100 mg/kg dienā (devu, kas ir 60 reizes lielāka par maksimālo dienas devu cilvēkam), konstatēts, ka tas neietekmē žurku auglību un vairošanos.

Ievadot žurkām kvinaprilu devās līdz pat 300 mg/kg dienā (kas 180 reizes pārsniedz maksimālo dienas devu cilvēkam), netika novēroti ne fetotoksiski, ne teratogēni efekti, lai gan žurku mātītēm parādījās toksiskuma izpausmes pie devas 150 mg/kg dienā. Samazināts ķermeņa svars jaundzimušiem žurku mazuļiem novērots tad, ja žurku mātītes grūsnības beigās un laktācijas periodā bija saņēmušas 25 mg/kg dienā vai lielāku kvinaprila devu. Kvinaprils trušiem nebija teratogēns; tomēr tāpat kā citi AKE inhibitori, dažām trušu mātītēm, ievadīts tikai 0,5 mg/kg dienā, izraisīja toksiskas parādības, bet devā 1 mg/kg dienā radīja embriotoksiskus efektus.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Accupro 10 mg, Accupro 20 mg

Magnija karbonāts, magnija stearāts, laktoze, želatīns, krospovidons, baltais opadrijs OY-S-7331 (hidroksipropilmetilceluloze, hidroksipropilceluloze, titāna dioksīds, makrogols 400), kandelillas vasks.

6.2. Nesaderība

Nav zināma.

6.3. Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5. Iepakojuma veids un saturs

Iepakojumā 30 tabletes, ievalcētas alumīnija blisterplāksnītēs.

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Beļģija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

Accupro 10 mg apvalkotās tabletes: 99-0548

Accupro 20 mg apvalkotās tabletes: 99-0549

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 1999. gada 8. septembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2009. gada 21. decembris

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

08/2018

PAGE 10

SASKAŅOTS ZVA 18-10-2018

PAGE

99-0548/II/011; 99-0549/II/011; Pfleet 2018-0041765

PAGE 1

Dokumenta nosaukums: ACCUPRO apraksts

Datums: 2002.g.jūlijs