Zāļu saraksts

Amonjaka 10% inhalācijas tvaiki, uz ādas lietojams šķīdums RFF

Kartona kastīte, Stikla pudelīte, N1
Ammoniae solutio concentrata

Vagisan 167 mg/100 mg pesāriji

Kartona kastīte, PVDH/PE/PVH/Al blisteris, N7
Acidum lacticum Natrii (S)- lactatis solutio

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N4
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss (lineo), N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss (lineo), N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N4
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N4
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N4
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss (lineo), N4
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N8
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy III, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy II, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH dubultmaiss Sy III, N6
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum

Extraneal šķīdums peritoneālai dialīzei

PVH maiss Sy II, N5
Icodextrinum Natrii chloridum Natrii (S)- lactatis solutio Calcii chloridum Magnesii chloridum